Al-Quran & Hadith : Jalan ke Syurga

CG Sponsors
boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
440
Reaction score
73
Points
30
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Washil bin Abdul A'la, diceritakan oleh Asbath, daripada Al A'masy,
daripada Abu Shalih, daripada Abu Hurairah,
Nabi s.a.w. bersabda,


"Barangsiapa meringankan satu kesusahan
seorang muslim di dunia,
maka Allah akan meringankan daripadanya satu kesusahan
daripada kesusahan-kesusahan pada hari kiamat.

Barangsiapa memberi kemudahan
kepada orang yang sedang dalam kesulitan,
maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya
di dunia dan di akhirat.

Barangsiapa menutupi aib seorang muslim,
maka Allah akan menutupi aibnya
di dunia dan di akhirat.

Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba
selama hamba tersebut mahu menolong saudaranya."


(Hadith Abu Daud no. 4295)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)

 
Sponsored Post

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
440
Reaction score
73
Points
30
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Qutaibah bin Sa'id, diceritakan oleh Yahya bin Sulaim, daripada Ismail bin Katsir,
diceritakan oleh Ishaq bin Ibrahim, diceritakan oleh Waki', daripada Sufyan, daripada Abu Hasyim,
daripada Ashim bin Laqith bin Shabirah, daripada bapanya (Laqith bin Shabirah)


"Aku berkata kepada Rasulullah s.a.w.,

“Wahai Rasulullah s.a.w.,
khabarkan kepadaku tentang wuduk.

Rasulullah s.a.w. menjawab,

“Sempurnakanlah wuduk

dan bersungguh-sungguhlah
dalam memasukkan air
ke dalam hidung,
kecuali saat puasa.
(elakkan berlebih-lebihan)."


(Hadith Nasa’i no. 86)

Nota penting:
(Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
440
Reaction score
73
Points
30
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Qutaibah, diceritakan oleh Hammad, daripada Ayyub, daripada Abu Qilabah,
daripada Samurah,
Rasulullah s.a.w. bersabda,


"Hendaklah kalian memakai pakaian
yang berwarna putih,

hendaklah orang yang hidup
daripada kalian
memakainya

dan hendaklah kalian kafani
orang yang meninggal dunia
daripada kalian
dengannya.

Sesungguhnya ia adalah
sebaik-baik pakaian kalian."


(Hadith Nasa’i no. 5228)

Nota penting:
(Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
440
Reaction score
73
Points
30
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Muhammad bin Rafi', diceritakan oleh Yahya bin Adam, diceritakan oleh Sufyan,
daripada Abu Hasyim, daripada 'Ashim bin Laqith, daripada ayahnya (Laqith),
Rasulullah s.a.w. bersabda,


"Apabila kamu wuduk,

sempurnakan wudukmu

dan bersihkan celah-celah jari-jemari."


(Hadith Nasa’i no. 113)

Nota penting:
(Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
440
Reaction score
73
Points
30
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Harun bin Sa'id Al Aili, diceritakan oleh Ibnu Wahb, diceritakan oleh Harmalah,
daripada Abdurrahman bin Syimasah,


"Saya menemui 'Aisyah untuk menanyakan tentang sesuatu,

maka dia (Aisyah) kembali bertanya,
"Dari manakah kamu?"

Abdurrahman bin Syimasah menjawab,
"Seseorang daripada penduduk Mesir."

Aisyah berkata,
"Bagaimana keadaan sahabat kalian
yang berperang bersama kalian dalam peperangan ini?"

Abdurrahman bin Syimasah menjawab,
"Kami tidak pernah membencinya sedikit pun,

jika keldai salah seorang daripada kami mati
maka dia menggantinya,

jika yang mati hamba
maka dia akan mengganti seorang hamba,

dan jika salah seorang daripada kami memerlukan sesuatu
maka dia akan memberinya."

'Aisyah berkata,
"Tidak layak bagiku jika saya tidak mengutamakan keperluan saudaraku,

saya akan memberitahumu sesuatu yang pernah saya dengar
daripada Rasulullah s.a.w.

Rasulullah s.a.w. berdo'a ketika berada di rumahku ini,
"Ya Allah,

siapa yang menjawat suatu jawatan
dalam pemerintahan umatku
lalu dia menyusahkan urusan mereka,
maka susahkan dia.

Dan siapa yang menjawat suatu jawatan
dalam pemerintahan umatku
lalu dia berusaha menolong mereka,
maka tolonglah dia.”


(Hadith Muslim no. 3407)

Nota penting:
(Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 
Last edited:

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
440
Reaction score
73
Points
30
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Ismail, diceritakan oleh Malik, daripada Sa'id Al Maqburi, daripada Abu Hurairah r.a.,
Rasulullah s.a.w. bersabda,


"Barangsiapa yang membuat zalim terhadap saudaranya (orang lain),
hendaklah dia meminta dihalalkan (dimaafkan),

sebab dinar dan dirham (harta pada hari kiamat)
tidak bermanfaat,

kezalimannya perlu dibalas
dengan cara kebaikannya (pahalanya)
diberikan kepada saudaranya (orang yang dizalimi),

jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi,
kejahatan saudaranya (dosa orang yang dizalimi),
diambil dan dipikulkan kepadanya."


(Hadith Bukhari no. 6053)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
Sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)
 
Last edited:

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
440
Reaction score
73
Points
30
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Abdullah bin Yazid, diceritakan oleh Kahmasy bin Al Hasan,
daripada Al Hajjaj bin Al Furafishah, daripada Abu Abdurrahman (Abdullah bin Yazid),
daripada Ibnu Abbas,


“Ibnu Abbas membonceng bersama Nabi s.a.w.

lalu Nabi s.a.w. bersabda,
"Wahai anak," atau "Wahai anak kecil,

mahukah kamu
aku ajari beberapa kalimat
yang Allah akan memberimu manfaat."

Ibnu Abbas menjawab,
"Ya."

Lalu Nabi s.a.w. bersabda,
"Jagalah Allah (agama)
nescaya Dia akan menjagamu.

Jagalah Allah (agama)
nescaya engkau mendapati-Nya
di hadapanmu.

Ingatlah Dia pada waktu lapang
nescaya Dia akan ingat kepadamu
pada waktu sempit.

Jika engkau meminta
maka mintalah kepada Allah,

dan jika engkau memohon pertolongan
maka mohonlah pertolongan kepada Allah.

Telah kering pena dengan apa yang telah terjadi.

Seandainya seluruh makhluk
hendak memberi manfaat kepadamu
dengan sesuatu yang Allah tidak menetapkan (takdir) padamu,
nescaya mereka tidak akan mampu
memberikan manfaat kepadamu.

Dan seandainya mereka hendak mencelakakan dirimu
dengan sesuatu yang Allah tidak menetapkan (takdir) padamu,
nescaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu.

Dan ketahuilah bahawa di dalam kesabaran
terhadap hal yang engkau benci,
terdapat banyak kebaikan.

Bahawa pertolongan itu (datang)
setelah kesabaran,

dan kelapangan itu (datang)
setelah kesempitan,

serta kemudahan itu (datang)
setelah kesulitan."


(Hadith Ahmad no. 2666)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)
 
Last edited:

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
440
Reaction score
73
Points
30
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Sulaiman bin Dawud Al Mahri, diceritakan oleh Ibnu Wahb,
diceritakan oleh Sa'id bin Abu Ayyub, daripada Syarahil bin Yazid Al Mu'arifi, daripada Abu Alqamah,
daripada Abu Hurairah,
Rasulullah s.a.w. bersabda,


"Setiap seratus (100) tahun
Allah mengutus kepada umat ini

seseorang yang akan memperbaharui (memperbaiki) agama ini
(daripada penyimpangan)."


(Hadith Abu Daud no. 3740)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)
 
Last edited:
Sponsored Post
Top
Log in Register