Al-Quran & Hadith : Jalan ke Syurga

CG Sponsors




boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Muhammad bin Rafi', diceritakan oleh 'Abdurrazzaq, diceritakan oleh Ma'mar,
daripada Ja'far Al Jazari, daripada Yazid bin Al Asham, daripada Abu Hurairah,
Rasulullah s.a.w. bersabda,


“Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya,

seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali,
nescaya Allah akan memusnahkan kalian.

Setelah itu,
Allah akan menggantikan kalian
dengan umat yang pernah berbuat dosa.

Kemudian mereka akan memohon ampun kepada Allah
dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka.”


(Hadith Muslim no. 4936)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 
Sponsored Post

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Muhammad bin Yusuf, daripada Sufyan, daripada Khalid Al Hadzdza`,
daripada Abu Qilabah, daripada Abu Al Asy'ats Ash Shan'ani, daripada Syaddad bin Aus,


“Aku hafal dua perkara
daripada Rasulullah s.a.w.,

Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan
berbuat baik terhadap segala sesuatu,

apabila kalian membunuh,
maka bunuhlah dengan cara yang baik,

dan apabila kalian menyembelih,
maka sembelihlah dengan cara yang baik,
hendaknya salah seorang di antara kalian
menajamkan mata pisaunya,
dan hendaknya membuat haiwan sembelihannya
merasa tenang."


(Hadith Darimi no. 1888)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi, diceritakan oleh Sulaiman, daripada Yunus,
daripada Ibnu Syihab, daripada 'Urwah bin Az Zubair, daripada 'Aisyah r.a.


"Apabila Rasulullah s.a.w. hendak tidur,

Rasulullah s.a.w. akan meniupkan
ke telapak tangannya
sambil membaca Surah Al-Ikhlas
dan Mu'awwidzatain (Surah An-Nas dan Surah Al-Falaq),

kemudian Rasulullah s.a.w. mengusapkan ke wajahnya
dan seluruh tubuhnya.


Ketika Rasulullah s.a.w. sakit,
Rasulullah s.a.w. menyuruhku
melakukan hal itu."


Yunus berkata,
“Aku melihat Ibnu Syihab apabila hendak tidur,
dia melakukan hal itu juga."


(Hadith Bukhari no. 5307)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Muhammad bin Katsir, daripada Makhlad bin Husain, daripada Hisyam,
daripada Ibnu Sirin, daripada Abu Hurairah,
Rasulullah s.a.w. bersabda,


"Mimpi ada tiga (3), iaitu,

1) mimpi baik
yang merupakan khabar gembira daripada Allah,

2) mimpi menyedihkan
yang datangnya daripada syaitan,

3) dan mimpi yang terjadi kerana ilusi seseorang.

Apabila salah seorang daripada kalian bermimpi
sesuatu yang tidak dia sukai,

hendaknya dia tidak menceritakannya (kepada orang lain)

dan hendaknya dia berdiri lalu mengerjakan solat."


(Hadith Darimi no. 2050)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Hajjaj, diceritakan oleh Syu'bah, diceritakan oleh Qatadah, diceritakan oleh Al Hasan,
diceritakan oleh Sa'ad bin 'Ubadah,


Sa'ad bin 'Ubadah berkata,
“Wahai Rasulullah!
Ibuku meninggal dunia,
bolehkah aku bersedekah untuknya?”

Rasulullah s.a.w bersabda,
"Ya."

Dia bertanya,
“Sedekah apa yang paling utama?”

Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Memberi air minum."

Al Hasan berkata,
“Itulah air minum keluarga Sa'ad (bin 'Ubadah)
di Madinah.”


(Hadith Ahmad no. 21422)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Musa bin Isma'il, diceritakan oleh 'Abdul Wahid, diceritakan oleh 'Umarah banal Qa'qa',
diceritakan oleh Abu Zur'ah, diceritakan oleh Abu Hurairah r.a.,


"Seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w.
dan berkata,
"Wahai Rasulullah,
sedekah apakah yang paling besar pahalanya?"

Nabi s.a.w. menjawab,
"Kamu bersedekah
ketika kamu dalam keadaan sihat
dan kedekut,
takut menjadi miskin
dan berangan-angan jadi orang kaya.

Maka janganlah kamu menunda-nundanya (sedekah)
hingga tiba
ketika nyawamu
berada di halkummu.
Lalu kamu berkata,
“si fulan begini (punya ini)
dan si fulan begini.
Padahal harta itu (sememangnya) milik si fulan."


(Hadith Bukhari no. 1330)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Ibnu Abu Umar dan Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi,
(kedua-duanya) diceritakan oleh Sufyan, daripada Az Zuhri, daripada Abu Salamah,
daripada Abu Hurairah,
Nabi s.a.w. bersabda,


"Hendaklah kalian selalu memakan
Habbatus Sauda` (jintan hitam),

kerana di dalamnya terdapat kesembuhan
bagi segala penyakit,

kecuali As-Sam.
Sedangkan As-Sam adalah kematian."


(Hadith Tirmidzi no. 1964)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Abu Bakr bin Abu Syaibah, diceritakan oleh Al Hasan bin Musa,
diceritakan oleh Hammad bin Salamah, daripada 'Ubaidullah, daripada Nafi', daripada Ibnu 'Umar,


"Dahulu anak perempuan 'Umar
bernama 'Ashiyah (Derhaka).


Maka kemudian digantikan
oleh Rasulullah s.a.w.
dengan nama 'Jamilah' (Cantik)."


(Hadith Muslim no. 3988)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Muhammad bin Rumh, diceritakan oleh Al Laits bin Sa'd, daripada Yahya bin Sa'id,
daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, daripada Abu Qatadah,
Rasulullah s.a.w. bersabda,


"Mimpi itu daripada Allah,

dan ihtilam (mimpi basah) itu daripada syaitan.

Maka jika seseorang daripada kalian
bermimpi sesuatu yang dibencinya,

hendaknya dia meludah ke sisi kirinya
tiga (3) kali,

dan berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan
(membaca ta'awudz) tiga (3) kali,

serta mengubah posisi badannya (posisi tidur)
ketika itu.”


(Hadith Ibnu Majah no. 3899)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 

boca120879

Fun Poster
Joined
Dec 27, 2018
Messages
784
Reaction score
374
Points
41
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Humaid bin Mas'adah, daripada Bisyr (Ibnul Mufadldlal), diceritakan oleh Syu'bah,
daripada Qatadah, daripada Anas,


“Rasulullah s.a.w. ingin menulis surat
kepada Maharaja Rom,

para sahabat lalu berkata,
"Mereka tidak mahu membaca surat
kecuali ada cop mohor di dalamnya."

Rasulullah s.a.w. kemudian mengambil cincin
daripada perak,

dan seakan aku melihat putihnya cincin tersebut
mengelilingi jari Rasulullah s.a.w.,

pada cincin tersebut tertulis
'Muhammad Rasulullah'."


(Hadith Nasa'i no. 5106)

Nota penting:
Untuk pemahaman yg lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)
 
Sponsored Post
Top
Log in Register