BTC USD 39,284.0 Gold USD 1,802.57
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Nabi Dan Rasul Allah

TXT

CG Super Hardcore Club
Platinum Member
Top Poster #1
Joined
Mar 15, 2010
Messages
304,674
Reaction score
13,682
Points
2,376
Nabi dalam Islam merujuk kepada orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah sebagai panduan hidup, sementara rasul pula adalah nabi yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya. Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zamannya sehingga hari kiamat. Selepas kewafatannya, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam, perlu patuh kepada Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul.

Beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul

Iman terhadap para Rasul. Iman terhadap Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.) dalilnya aqli, kerana pengetahuan akan Al-Quran sebagai kalam Allah dan ia dibawa oleh Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.) adalah sesuatu yang dapat diindera. Dengan mengindera Al-Quran dapat diketahui bahawa Muhammad itu Rasulullah. Hal itu dapat dijumpai sepanjang zaman dan setiap generasi.

Sedangkan Iman terhadap para Nabi dalilnya adalah naqli, kerana dalil (bukti) kenabian para Nabi –iaitu Mukjizat-Mukjizat mereka- tidak dapat diindera kecuali oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka. Bagi orang-orang yang datang setelah mereka hingga zaman sekarang bahkan sampai kiamat pun, mereka tidak menjumpai mukjizat tersebut. Bagi seseorang tidak ada bukti yang dapat diindera atas kenabiannya. Kerana itu bukti atas kenabiannya bukan dengan dalil aqli melainkan dengan dalil naqli.

Lain lagi bukti atas kenabian (Nabi Muhammad s.a.w.) yang berupa mukjizat beliau. Mukjizat tersebut (selalu) ada dan dapat diindera, iaitu Al-Quran. Jadi dalilnya adalah aqli.

Kitab-kitab suci dan Shuhuf

Menurut Ats-Tsa'labi, semua kitab yang diturunkan kepada para rasul ada empat. Yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al Qur'an. Adapun suhuf-suhuf yang diturunkan kepada mereka, semuanya berjumlah 111 suhuf. Di antaranya, 60 suhuf diturunkan kepada Nabi Syits bin Adam, 30 suhuf kepada Nabi Idris dan 20 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan: Adam عليه السلام - 10 shuhuf; Syits عليه السلام - 60 shuhuf; Idris عليه السلام - 30 shuhuf; Ibrahim عليه السلام - 30 shuhuf; Musa عليه السلام - 10 shuhuf

Wahab bin Munabbih berkata, Allah swt menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa عليه السلامdi atas lembaran-lembaran batu zamrud hijau. Kemudian Nabi Musa عليه السلام menulisnya kembali dalam dua puluh empat sifr (bagian kitab). Di setiap sifrnya ada seribu surat (jadi ada 24.000 surat). Sedangkan di setiap suratnya ada seribu ayat. Kitab ini dipegang erat-erat oleh kaum Bani Isra'il sekaligus menjadi pedoman bagi mereka. Setelah beberapagenerasi kemudian sesudah Musa عليه السلام wafat, khususnya di akhir zaman, mereka banyak merubah dan menyelewengkan isi kitab Taurat tersebut. Menurut Ibnu 'Abbas r.a, orang yang junub tidak diperbolehkan memegang kitab-kitab yang diturunkan Allah swt kepada para nabi, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al Qur'an.

Rasul adalah orang laki-laki pilihan yang Allah berikan wahyu berisi syari’ah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Sedang nabi adalah orang laki-laki yang Allah berikan wahyu kepadanya berisi syari’ah, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya.

Rasul dan nabi sama-sama mendapatkan wahyu, tetapi sering kali seorang Nabi diutus Allah kepada kaum yang memang sudah beriman sehingga perannya hanya menjalankan syari’ah yang sudah ada itu dan tidak membawa ajaran yang baru. Seperti para Nabi yang pernah Allah utus kepada Bani Israil setelah ditinggalkan Nabi Musa, mereka bertugas mengajarkan dan mengamalkan Taurat, tidak membawa ajaran yang baru/bukandari Taurat. (QS. 2: 246).

Di sinilah rahasia sabda Nabi : al ulama waratsatul Anbiya, bukan waratsaturrasul, karena peran ulama hanya terbatas pada menyampaikan ajaran agama yang ada bukan membuat aturan baru.

Jumlah Nabi dan Rasul

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 124,000 orang manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 315 orang berdasarkan hadis oleh Imam At-Tabrani yang meriwayatkan dari Abu Umamah bahawa seorang laki-laki bertanya (kepada Nabi Muhammad ),”Wahai Rasulullah, apakah Adam adalah seorang nabi?” Baginda menjawab,”Ya.” Kemudian orang itu bertanya,”Berapa masa antara dia dengan Nuh?” Baginda menjawab,”10 abad.” Lelaki itu bertanya lagi,”Berapa masa antara Nuh dengan Ibrahim?” Baginda menjawab,”10 abad.” Lelaki itu bertanya lagi,”Wahai Rasulullah berapakah jumlah para rasul?” Baginda menjawab,”315.” Orang-orang yang meriwayatkan (hadis ini) adalah orang-orang yang boleh dipercayai.

Jumlah Nabi dan Rasul-rasul Allah SWT

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ النَّبِيُّونَ؟ قَالَ :« مِائَةُ أَلْفِ نَبِىٍّ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفِ نَبِىٍّ ». قُلْتُ : كَمِ الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ؟ قَالَ :« ثَلاَثُمِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ »(الحاكم ، والبيهقى فى شعب الإيمان) أخرجه الحاكم (2/652 ، رقم 4166) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (1/148 ، رقم 131) . وأخرجه أيضًا : البيهقى فى السنن الكبرى (9/4 ، رقم 17489) .

Dari Abu Dzar r.a berkata, aku masuk ke masjid dimana beliau di sana, maka aku bertanya kepada Nabi , 'Berapakah jumlah Nabi semuanya?" Nabi menjawab, "Semuanya ada 124.000 nabi.” ”Dan berapakah jumlah Rasul?” beliau menjawab:” 313 Rasul.” ( HR. Hakim, Al Baihaqi)

Ada juga yang mengatakan 314 (sebagaimana pendapat Syeikh Al Malawi dalam Kifayatul Awwam) atau 315 orang rasul.

Sebahagian Ulama’ berpendapat bahwa Jumlah Rasul itu 314. Dari mana angka 314 tersebut ?

Dari kata (مُحَمَّدْ) yang terdiri dari 3 huruf mim ( م atau مِيْمْ atau م م ي), 1 huruf kha ( ح atau حاَ atau ح ا) dan 1 huruf dal ( د atau دَالْ atau د ا ل) dan huruf arab itu mempunyai nilai numerik yaitu:

م = 40; ي = 10 maka مِيْمْ atau م ي م= 40+10+40 = 90

ح = 8; ا = 1 maka حاَ atau ح ا = 8+1=9

د = 4; ا = 1; ل = 30 maka دَالْ atau د ا ل = 4+1+30 = 35

Maka jumlah numeriknya = ( (90x3) + (9x1) + (35x1) = 270+9+35=314

Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, tentang berapa jumlah para nabi dan rasul itu? Nabi menjawab 120 (seratus dua puluh) ribu, dari mereka itu terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) rasul. Dari jumlah itu, yang tersebut namanya dalam Al Qur’an terdapt 25 orang, yaitu : 1.Adam, 2. Nuh, 3. Idris, 4. Shalih, 5. Ibrahim, 6. Hud, 7. Luth, 8. Yunus, 9. Ismail, 10. Ishaq, 11. Ya,qub, 12. Yusuf, 13. Ayyub, 14. Syu’aib, 15. Musa, 16.Harun, 17. Yasa’, 18. Dzulkifli, 19. Dawud, 20. Zakariyyah, 21. Sualaiman, 22. Ilyas, 23. Yahya, 24. Isa dan 25. Muhammad SAW.

18 orang nabi disebutkan namanya dalam surah Al An’am/6: 83-86, kemudian yang lainnya disebutkan di ayat-ayat lain seperti QS. Ali Imran/3: 33, Al A’raf, 65, 73, 85, Huud/11:50, 61, 84, Al Anbiya/21: 85.

Syubuhat yang muncul dalam masalah Nubuwwah dan Risalah.
Mengapa nabi dan rasul itu tidak dari bangsa malaikat saja ?
Para nabi dan rasul diambil dari bangsa manusia itu sendiri, ( QS. 3:144) bukan dari jenis makhluk lain, meskipun pernah ada permintaan dari kaum kafir agar nabinya dari bangsa malaikat. Hal ini sangat tidak mungkin, karena akan bertentangan dengan fungsi dan tugas rasul yang menjadi teladan. Bisa jadi ketika nabi yang dari malaikat itu menyerukan sesuatu umatnya mudah saja menolak dengan mengatakan :”Wajar saja ia bisa berbuat begitu, karena memang dia malaikat, sementara kita manusia biasa, bagaimana bisa seperti dia…..dst”
Mengapa nabi dan rasul itu selalu dari laki-laki, tidak ada yang wanita.

Begitu juga tidak ada nabi atau rasul dari kaum wanita. Kenabian adalah mutlak pilihan Allah, tidak ada intervensi siapapun dalam penunjukannya (QS. 21:7), disamping itu tugas-tugas kenabian yang harus dilakukan memang banyak yang bertentangan dengan fitrah kewanitaan, seperti menerima wahyu, berbaur dengan umat, berjihad, keluar rumah, dsb.

Bagaimana jadinya jika nabi itu wanita yang sedang berhalangan lalu mendesak turun wahyu.. Dan sepanjang sejarah manusia memang belum pernah ada nabi wanita.

Ulul Azmi

Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, dalam menyebarkan agama Islam (Tauhid al-Islami).

Di antara 25 rasul, terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya.

Antara yang telah mendapat gelaran Ulul Azmi adalah

Nabi Nuh a.s.
Nabi Ibrahim a.s
Nabi Musa a.s
Nabi Isa a.s
Nabi Muhammad s.a.w

Rasul yang wajib diketahui

Antara para nabi dan rasul yang wajib orang Islam ketahui ialah:

Nabi Adam a.s. (Manusia pertama diciptakan oleh Allah)
Nabi Idris a.s.
Nabi Nuh a.s.
Nabi Hud a.s.
Nabi Salih a.s.
Nabi Ibrahim a.s. (bapa kepada Nabi Ismail a.s. & Nabi Ishaq a.s.)
Nabi Luth a.s. (anak saudara Nabi Ibrahim a.s)
Nabi Ismail a.s. (anak Nabi Ibrahim a.s.& saudara tiri Nabi Ishaq a.s.)
Nabi Ishaq a.s. (anak Nabi Ibrahim a.s.& saudara tiri Nabi Ismail a.s.)
Nabi Ya'akub a.s. (anak Nabi Ishaq a.s.)
Nabi Yusuf a.s. (anak Nabi Ya'akub a.s.)
Nabi Ayub a.s.
Nabi Syu'aib a.s. (bapa mertua Nabi Musa a.s.)
Nabi Musa a.s. (saudara Nabi Harun a.s.)
Nabi Harun a.s. (saudara Nabi Musa a.s.)
Nabi Zulkifli a.s.
Nabi Daud a.s. (bapa Nabi Sulaiman a.s.)
Nabi Sulaiman a.s. (anak Nabi Daud a.s.)
Nabi Ilyas a.s.
Nabi Ilyasa’ a.s.
Nabi Yunus a.s.
Nabi Zakaria a.s.
Nabi Yahya a.s. (anak Nabi Zakaria a.s. & duapupu kepada Nabi Isa a.s)
Nabi Isa a.s.
Nabi Muhammad s.a.w. (Penghulu segala Nabi & Rasul, juga sebagai Nabi & Rasulullah terakhir diutuskan Allah ke muka bumi)

Sebahagian daripada nabi dan rasul ini diberikan kitab.
 
Sponsored Post

TXT

CG Super Hardcore Club
Platinum Member
Top Poster #1
Joined
Mar 15, 2010
Messages
304,674
Reaction score
13,682
Points
2,376
Nabi.jpg


313 NAMA RASUL ALLAH

Telah kita ketahui bersama bahwa nama-nama Rasul yang wajib kita hafal dan ketahui ada 25. Sedangkan jumlah keseluruhan para Rasul ada 313. Mungkin ini yang tidak banyak diketahui orang, yakni tentang nama-nama para Rasul yang berjumlah 313.

Al-Alim al-‘Allamah asy-Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani (kelahiran Tanara, Serang, Banten tahun 1813 M dan wafat di Mekkah tahun 1897 M), dalam kitabnya yang berjudul ats-Tsamaru al-Yani’ah fi Riyadh al-Badi’ah menjelaskan:

فمن كتب اسمائهم ووضعهم فى بيته او قراها اوحملها تعظيما لهم وتكريما لذواتهم واحتراما لنبوتهم واستمدادا من هممهم العالية واستغاثة بارواحهم المقدسة سهل عليه امورالدنيا والاخرة وفتح عليه ابواب الخيرات ونزول الرحمة والبركات ودفع عنه الشرور , وقال صلى الله عليه وسلم حياتهم ومماتهم سواء فهم متصرفون في الارض والسماء.

“Barangsiapa yang menulis nama-nama Rasul dan meletakkannya di rumah atau membacanya atau membawanya dengan mengagungkan mereka, memuliakan keberadaan mereka, menghormati kenabian mereka, berharap dari keinginan mereka yang tinggi dan beristighatsah dengan ruh-ruh mereka yang suci, maka akan dimudahkan oleh Allah Swt. segala urusan di dunia dan akhirat. Dan akan dibukakan pintu-pintu kebaikan dan diturunkan rahmat, keberkahan serta menolak segala kejelekan. Rasulullah Saw. bersabda: “Hidup dan matinya mereka (para Rasul) itu sama saja, tetap (hidup) di bumi dan di langit.”

والمشهور ان المرسلين ثلاثمائة وثلاثا عشر كما في حديث ابي ذر وهاهي اسماؤهم على ماروى عن انس : ادم , شيث, انوش, قيناق, مهيائيل, اختوخ, ادريس, متوشلخ, نوح, هود, عبهف, مرداريم, شارع, صالح, ارفخشذ, صفوان, حنظلة, لوط, عصان, ابراهيم, اسمعيل, اسحق, يعقوب, يوسف, شمائيل, شعيب, موسى, لوطان, يعوا, هرون, كليل, يوشع, دانيال, بونش, بليا, ارميا, يونس, الياس, سليمان, داود, اليسع, ايوب, اوس, ذانين, الهميع, ثابت, غابر, هميلان, ذوالكفل, عزير, عزقلان, عزان, الوون, زاين, عازم, هريد, شاذن, سعد, غالب, شماس, شمعون, فياض, قضا, سارم, عيناض, سايم, عوضون, بيوزر, كزول, باسل, باسان, لاخين, غلضات, رسوغ, رشعين, المون, لوغ,برسوا, الاظيم, رشاد, شريب, هيبل, ميلان, عمران, هرييب, جريت, شماع, صريخ, سفان, قبيل, ضعضع, عيصون, عيصف, صديف, برواء,حاصيم, هيان, عاصم, وجان, مصداع, عاريس, شرحبيل, خربيل, حزقيل, اشموئيل, غمصان, كببر, سباط, عباد بثلخ, ريهان, عمدان, مرقان, حنان, لوحنا, ولام, بعيول, بصاص, هبان, افليق, قازيم, نصير, اوريس, مضعس, جذيمة, شروحيل, معنائيل, مدرك, حارم, بارغ هرميل, جابد, زرقان, اصفون, برجاج, ناوى, هزرابن اشبيل, عطاف, مهيل, زنجيل, شمطان, القوم, حوبلد, صالح, سانوخ, راميل, زاميل, قاسم, باييل, بازل, كبلان, باتر, حاجم, جاوح, جامر, حاجن, راسل, واسم, رادن, سادم, شوشا, جازان, صاحد, صحبان, كلوان, صاعد,غفران, غاير, لاحون, بلدخ, هيدان, لاوى, هيراء, ناصى, حانك, حافيخ, كاشيخ, لافث, نايم, حاشم, هجام, ميزاد,اسيمان, رحيلا, لاطف, برطفون, ابان, عورائض, مهمتصر, عانين, نماخ, هندويل, مبصل, مضعتام, طميل, طابيح, مهمم حجرم, عدون, منبد, بارون, روان, معبن, مزاحم, يانيد, لامى, فردان,جابر, سالوم, عيص, هربان, جابوك, عابوج, مينات, قانوح, دربان, صاخم, حارض, حراض, حرقيا, نعمان, ازميل, مزحم, ميداس, يانوح, يونس, ساسان, فريم, فريوش, صحيب, ركن, عامر, سحنق, زاخون, حينيم, عياب, صباح, عرفون, مخلاد, مرحم, صانيد, غالب, عبدالله, ادرزين, عدسار, زهران, بايع, نظير, هورين, كايواشيم, فتوان, عابون, رباخ, صابح, مسلون, حجان, روبال, رابون, معيلا, سايعان, ارجيل, بيغين, متضح, رحين, محراس, ساخين, حرفان, مهمون, حوضان, البؤن, وعد, رخيول, بيغان, بتيحور, حوظبان, عامل, زحرام, عيس, صبيح, يطبع, جارح, صهيب, صبحان, كلمان, يوخى, سميون, عرضون, حوحر, يلبق, بارع, عائيل, كنعان, حفدون, حسمان, يسمع, عرفور, عرمين, فضحان, صفا, شمعون, رصاص, اقلبون, شاخم, خائيل, احيال, هياج, زكريا, يحيى, جرجيس, عيسى بن مريم, محمد صلى الله عليه وسلم عليهم اجمعين .

“Dan menurut pendapat yang masyhur, sesungguhnya para Rasul itu berjumlah 313, seperti yang disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dzar Ra. Dan inilah nama-nama Rasul itu seperti yang diriwayatkan dari sahabat Anas Ra.:

1. Adam As.

2. Tsits As.

3. Anuwsy As.

4. Qiynaaq As.

5. Mahyaa’iyl As.

6. Akhnuwkh As.

7. Idris As.

8. Mutawatsilakh As.

9. Nuh As.

10. Hud As.

11. Abhaf As.

12. Murdaaziyman As.

13. Tsari’ As.

14. Sholeh As.

15. Arfakhtsyad As.

16. Shofwaan As.

17. Handholah As.

18. Luth As.

19. Ishoon As.

20. Ibrahim As.

21. Isma’il As.

22. Ishaq As.

23. Ya’qub As.

24. Yusuf As.

25. Tsama’il As.

26. Su’aib As.

27. Musa As.

28. Luthoon As.

29. Ya’wa As.

30. Harun As.

31. Kaylun As.

32. Yusya’ As.

33. Daaniyaal As.

34. Bunasy As.

35. Balyaa As.

36. Armiyaa As.

37. Yunus As.

38. Ilyas As.

39. Sulaiman As.

40. Daud As.

41. Ilyasa’ As.

42. Ayub As.

43. Aus As.

44. Dzanin As.

45. Alhami’ As.

46. Tsabits As.

47. Ghobir As.

48. Hamilan As.

49. Dzulkifli As.

50. Uzair As.

51. Azkolan As.

52. Izan As.

53. Alwun As.

54. Zayin As.

55. Aazim As.

56. Harbad As.

57. Syadzun As.

58. Sa’ad As.

59. Gholib As.

60. Syamaas As.

61. Syam’un As.

62. Fiyaadh As.

63. Qidhon As.

64. Saarom As.

65. Ghinadh As.

66. Saanim As.

67. Ardhun As.

68. Babuzir As.

69. Kazkol As.

70. Baasil As.

71. Baasan As.

72. Lakhin As.

73. Ilshots As.

74. Rasugh As.

75. Rusy’in As.

76. Alamun As.

77. Lawqhun As.

78. Barsuwa As.

79. Al-‘Adzim As.

80. Ratsaad As.

81. Syarib As.

82. Habil As.

83. Mublan As.

84. Imron As.

85. Harib As.

86. Jurits As.

87. Tsima’ As.

88. Dhorikh As.

89. Sifaan As.

90. Qubayl As.

91. Dhofdho As.

92. Ishoon As.

93. Ishof As.

94. Shodif As.

95. Barwa’ As.

96. Haashiim As.

97. Hiyaan As.

98. Aashim As.

99. Wijaan As.

100. Mishda’ As.

101. Aaris As.

102. Syarhabil As.

103. Harbiil As.

104. Hazqiil As.

105. Asymu’il As.

106. Imshon As.

107. Kabiir As.

108. Saabath As.

109. Ibaad As.

110. Basylakh As.

111. Rihaan As.

112. Imdan As.

113. Mirqoon As.

114. Hanaan As.

115. Lawhaan As.

116. Walum As.

117. Ba’yul As.

118. Bishosh As.

119. Hibaan As.

120. Afliq As.

121. Qoozim As.

122. Ludhoyr As.

123. Wariisa As.

124. Midh’as As.

125. Hudzamah As.

126. Syarwahil As.

127. Ma’n’il As.

128. Mudrik As.

129. Hariim As.

130. Baarigh As.

131. Harmiil As.

132. Jaabadz As.

133. Dzarqon As.

134. Ushfun As.

135. Barjaaj As.

136. Naawi As.

137. Hazruyiin As.

138. Isybiil As.

139. Ithoof As.

140. Mahiil As.

141. Zanjiil As.

142. Tsamithon As.

143. Alqowm As.

144. Hawbalad As.

145. Solih As.

146. Saanukh As.

147. Raamiil As.

148. Zaamiil As.

149. Qoosim As.

150. Baayil As.

151. Yaazil As.

152. Kablaan As.

153. Baatir As.

154. Haajim As.

155. Jaawih As.

156. Jaamir As.

157. Haajin As.

158. Raasil As.

159. Waasim As.

160. Raadan As.

161. Saadim As.

162. Syu’tsan As.

163. Jaazaan As.

164. Shoohid As.

165. Shohban As.

166. Kalwan As.

167. Shoo’id As.

168. Ghifron As.

169. Ghooyir As.

170. Lahuun As.

171. Baldakh As.

172. Haydaan As.

173. Lawii As.

174. Habro’a As.

175. Naashii As.

176. Haafik As.

177. Khoofikh As.

178. Kaashikh As.

179. Laafats As.

180. Naayim As.

181. Haasyim As.

182. Hajaam As.

183. Miyzad As.

184. Isyamaan As.

185. Rahiilan As.

186. Lathif As.

187. Barthofun As.

188. A’ban As.

189. Awroidh As.

190. Muhmuthshir As.

191. Aaniin As.

192. Namakh As.

193. Hunudwal As.

194. Mibshol As.

195. Mudh’ataam As.

196. Thomil As.

197. Thoobikh As.

198. Muhmam As.

199. Hajrom As.

200. Adawan As.

201. Munbidz As.

202. Baarun As.

203. Raawan As.

204. Mu’biin As.

205. Muzaahiim As.

206. Yaniidz As.

207. Lamii As.

208. Firdaan As.

209. Jaabir As.

210. Saalum As.

211. Asyh As.

212. Harooban As.

213. Jaabuk As.

214. Aabuj As.

215. Miynats As.

216. Qoonukh As.

217. Dirbaan As.

218. Shokhim As.

219. Haaridh As.

220. Haarodh As.

221. Harqiil As.

222. Nu’man As.

223. Azmiil As.

224. Murohhim As.

225. Midaas As.

226. Yanuuh As.

227. Yunus As.

228. Saasaan As.

229. Furyum As.

230. Farbusy As.

231. Shohib As.

232. Ruknu As.

233. Aamir As.B

234. Sahnaq As.

235. Zakhun As.

236. Hiinyam As.

237. Iyaab As.

238. Shibah As.

239. Arofun As.

240. Mikhlad As.

241. Marhum As.

242. Shonid As.

243. Gholib As.

244. Abdullah As.

245. Adruzin As.

246. Idasaan As.

247. Zahron As.

248. Bayi’ As.

249. Nudzoyr As.

250. Hawziban As.

251. Kaayiwuasyim As.

252. Fatwan As.

253. Aabun As.

254. Rabakh As.

255. Shoobih As.a

256. Musalun As.

257. Hijaan As.

258. Rawbal As.

259. Rabuun As.

260. Mu’iilan As.

261. Saabi’an As.

262. Arjiil As.

263. Bayaghiin As.

264. Mutadhih As.

265. Rahiin As.

266. Mihros As.

267. Saahin As.

268. Hirfaan As.

269. Mahmuun As.

270. Hawdhoon As.

271. Alba’uts As.

272. Wa’id As.

273. Rahbul As.

274. Biyghon As.

275. Batiihun As.

276. Hathobaan As.

277. Aamil As.

278. Zahirom As.

279. Iysaa As.

280. Shobiyh As.

281. Yathbu’ As.

282. Jaarih As.

283. Shohiyb As.

284. Shihats As.

285. Kalamaan As.

286. Bawumii As.

287. Syumyawun As.

288. Arodhun As.

289. Hawkhor As.

290. Yaliyq As.

291. Bari’ As.

292. Aa’iil As.

293. Kan’aan As.

294. Hifdun As.

295. Hismaan As.

296. Yasma’ As.

297. Arifur As.

298. Aromin As.

299. Fadh’an As.

300. Fadhhan As.

301. Shoqhoon As.

302. Syam’un As.

303. Rishosh As.

304. Aqlibuun As.

305. Saakhim As.

306. Khoo’iil As.

307. Ikhyaal As.

308. Hiyaaj As.

309. Zakariya As.

310. Yahya As.

311. Jurhas As.

312. Isa As.

313. Muhammad Saw.

#MAMR

[
/SPOILER]​
 
Last edited:

TXT

CG Super Hardcore Club
Platinum Member
Top Poster #1
Joined
Mar 15, 2010
Messages
304,674
Reaction score
13,682
Points
2,376
teman dah kumpul dan link kan thread 25 nabi dalam satu thread ni :)
 

TXT

CG Super Hardcore Club
Platinum Member
Top Poster #1
Joined
Mar 15, 2010
Messages
304,674
Reaction score
13,682
Points
2,376
Beriman kepada Rasul merupakan Rukun Iman ke 4
 

matsarol

Active Member
Joined
Aug 31, 2009
Messages
1,557
Reaction score
5
Points
25
terima kasih diatas usaha TT..:)
 

TXT

CG Super Hardcore Club
Platinum Member
Top Poster #1
Joined
Mar 15, 2010
Messages
304,674
Reaction score
13,682
Points
2,376
Sama2 kita menyusuri sirah 25 rasul yg tidak mengenal jemu berdakwah mengajak manusia beriman kpd Allah
 

TXT

CG Super Hardcore Club
Platinum Member
Top Poster #1
Joined
Mar 15, 2010
Messages
304,674
Reaction score
13,682
Points
2,376
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. [Surah Yusuf: 111]
 

TXT

CG Super Hardcore Club
Platinum Member
Top Poster #1
Joined
Mar 15, 2010
Messages
304,674
Reaction score
13,682
Points
2,376
sungguh besar pengorbanan para nabi dan rasul dalam mengajak manusia mentauhidkan Allah menegakkan syiar Islam
 

TXT

CG Super Hardcore Club
Platinum Member
Top Poster #1
Joined
Mar 15, 2010
Messages
304,674
Reaction score
13,682
Points
2,376
Dalam Al-Quran ada satu surah khusus utk para nabi iaitu surah Al-Anbiya'
 
Sponsored Post

CG Sponsors
Top
Log in Register