BTC USD 57,471.1 Gold USD 1,789.49
Time now: Jun 1, 12:00 AM

RMK-12 Dibentang Di Parlimen 27 Sep Ini

TXT

CG Super Hardcore Club
Messages
323,782
Paid Membership
Top Poster #1
Joined
Mar 15, 2010
Messages
323,782
Reaction score
16,460
Points
2,376
RMK-12 | Dibentang Awal Tahun Depan

Rancangan Malaysia Ke-12 dijangka dibentangkan di parlimen pada awal tahun depan, selepas mengambil kira kesan penularan COVID-19 kepada ekonomi negara.

 
1f4cd.png
Kerajaan memberikan komitmen bahawa Malaysia akan menjadi negara neutral karbon seawal-awalnya padatahun 2050 -- PM

1f4cd.png
Dasar Tenaga Negara yang komprehensif akan diperkenalkan untuk menyediakan hala tuju strategik jangka panjang bagi menyokong aspirasi negara neutral karbon -- PM

1f4cd.png
RMK12: Kerajaan tidak lagi membina loji janakuasa arang batu yang baharu sebagai usaha pengurangan karbon -- PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Usaha percepat pertumbuhan hijau, tingkat kemampanan tenaga dan transformasi sektor air kekal jadi teras pembangunan sosioekonomi negara -- PM Ismail Sabri

1f4cd.png
Akta berkaitan kecekapan dan konservasi tenaga akan diperkenalkan bagi mengawal selia penggunaan tenaga oleh pengguna berintensiti tinggi dalam sektor industri dan komersial -- PM

1f4cd.png
Sebanyak 120 bandar disasarkan mencapai status bandar mampan -- PM

1f4cd.png
RMK12: Dasar Tenaga Negara komprehensif akan diperkenal untuk sediakan hala tuju strategik jangka panjang bagi sokong aspirasi negara neutral karbon -- PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Pembangunan bandar hijau berdaya tahan dipergiat, perkenal Pelan Tindakan Bandar Hijau - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Pewartaan dan perlindungan kawasan tadahan air akan dipercepat, loji rawatan air sisa bersepadu akan dibina untuk kawalan pencemaran - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Santuari hidupan liar yang semakin terancam seperti harimau belang, tapir dan gajah akan dipertingkat bagi tujuan konservasi -- PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Agenda Transformasi Sektor Air 2040 akan diperkenal bagi tingkat kecekapan pengurusan - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Kerajaan akan pastikan pindaan perlembagaan yang membolehkan Undi18 dilaksanakan dalam tempoh terdekat - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Perkenal Akta Perkhidmatan Awam akan dikaji, asing kuasa, tanggungjawab anggota pentadbiran, penjawat awam - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: PM Ismail Sabri beri jaminan semua strategi dan inisiatif akan dilaksana dengan penuh integriti dan tanggungjawab

1f4cd.png
RMK12: Indeks Tadbir Urus Malaysia akan diperkenal ukur prestasi jentera kerajaan sampai perkhidmatan

1f4cd.png
RMK12: Perkhidmatan awam akan ditransformasi bagi tingkat ketelusan dan kecekapan untuk pastikan pelaksanaan penyampaian berkesan
#RMK12


1632720603171.png

1f4cd.png
RMK12: Pelan pembangunan sosioekonomi Orang Asli yang komprehensif sedang dirangka meliputi peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan infrastruktur asas - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Dasar Agromakanan Negara 2021-2030, yang sedang dirangka akan memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi dan meningkatkan sekuriti makanan

1f4cd.png
RMK12: Kerajaan akan perbanyakkan sistem sokongan kepada warga emas termasuk perluas pusat jagaan di seluruh kawasan Parlimen -- PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Lebihan imbangan perdagangan dijangka masih tinggi, iaitu sebanyak RM191 bln pada tahun 2025

1f4cd.png
RMK12: Akademi Pembangunan Belia Malaysia, beberapa kompleks belia dan sukan akan dinaik taraf -- PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Inflasi dijangka stabil pada paras yang rendah, iaitu purata sebanyak 2.7 peratus setahun berikutan prospek ekonomi yang lebih baik seiring dengan jangkaan pemulihan ekonomi

1f4cd.png
RMK12: Pelan halatuju industri gas asli akan dibangunkan untuk memanfaatkan sepenuhnya pertumbuhan permintaan dan menjadikan Malaysia sebagai hab perdagangan gas serantau

1f4cd.png
RMK12: Akses, kualiti perkhidmatan pendidikan awal, penjagaan kanak-kanak, warga emas dengan yuran berpatutan akan dipertingkat - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: OKU akan terus diperkasa dengan program seperti Job Coach, keusahawanan dan karnival kerjaya khas -- PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Rangka kerja memperkasakan gender akan diperkenal, undang-undang sivil dan syariah diperkukuh bagi tangani isu berkaitan wanita

1f4cd.png
RMK12: Usaha perkasakan gender dalam pembangunan diteruskan dengan meningkatkan penglibatan wanita dalam sektor ekonomi dan proses membuat keputusan

1f4cd.png
Kerajaan akan kekal penuhi komitmen untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca sehingga 45 peratus kepadaKDNK padatahun 2030

1f4cd.png
Kerajaan akan ambilkira prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus dalam proses membuat keputusan

1f4cd.png
Usaha untuk mempercepat pertumbuhan hijau, tingkat kemampanan tenaga dan transformasi sektor kekal jadi teras pembangunan sosioekonomi negara

1f4cd.png
Perincian langkah-langkah lain bagi pengurangankarbon akan diumumkan setelah kajian strategi pembangunan jangka panjang rendahkarbon dimuktamadkan pada akhir tahun 2022
#RMK12

1632719538382.png

1f4cd.png
Penjualan saham atau syarikat Bumiputera hanya akan ditawarkan dan dijual kepada konsortium, syarikat dan individu Bumiputera - PM

1f4cd.png
RMK12: Pelaburan awam dijangka meningkat sebanyak 2.6 peratus setahun, dipacu oleh perbelanjaan pembangunan kerajaan
Persekutuan dan perbelanjaan modal syarikat awam bukan kewangan

1f4cd.png
RMK12: Penggunaan awam dijangka berkembang sebanyak 3.7 peratus setahun

1f4cd.png
RMK12: Keadaan ekonomi dijangka kembali berada pada tahap guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran sebanyak 4 peratus pada tahun 2025

1f4cd.png
RMK12: Lebih banyak instrumen wakaf akan diperkenalkan, termasuk mewujudkan satu dana wakaf di peringkat nasional - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Guna tenaga dijangka meningkat dengan sederhana pada kadar 1.4 peratus setahun, bagi mencapai 16.2 juta pada tahun 2025, manakala pekerjaan baharu akan bertambah sebanyak 1.1 juta

1f4cd.png
Kerajaan akan menyediakan Dana Kemakmuran Bumiputera dan Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres di bawah Majlis Amanah Rakyat (MARA) bagi membantu syarikat-syarikat dan kontraktor Bumiputera- PM

1f4cd.png
RMK12: Pelan Induk Wakaf Nasional akan diwujudkan bagi memastikan pengurusan wakaf yang lebih cekap - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Eksport kasar dijangka meningkat pada kadar purata tahunan sebanyak 5 peratus disokong oleh produk yang mempunyai nilai ditambah tinggi serta pasaran yang luas

1f4cd.png
RMK12: RCEP dijangka memberi kesan positif kepada Malaysia dengan peningkatan KDNK sebanyak 0.8 peratus pada tahun 2030

1f4cd.png
RMK12: Import kasar dianggar berkembang pada kadar purata tahunan sebanyak 5.9 peratus selari dengan prestasi eksport yang kukuh dan peningkatan pelaburan domestik

1f4cd.png
RMK12: Akaun semasa imbangan pembayaran disasarkan akan mengekalkan lebihan sebanyak RM44 bln atau 2.2 peratus kepada PNK pada tahun 2025

1f4cd.png
RMK12: Lebihan imbangan perdagangan dijangka masih tinggi, iaitu sebanyak RM191 bln pada tahun 2025

1f4cd.png
RMK12: Akademi Pembangunan Belia Malaysia, beberapa kompleks belia dan sukan akan dinaik taraf -- PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Inflasi dijangka stabil pada paras yang rendah, iaitu purata sebanyak 2.7 peratus setahun berikutan prospek ekonomi yang lebih baik seiring dengan jangkaan pemulihan ekonomi
#RMK12

1632718684679.png

1f4cd.png
RMK12: K'jaan beri tumpuan tambah baik seluruh sistem pendidikan negara, serta tangani isu ketidakpadanan dalam pasaran pekerjaan - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Dasar kesihatan negara akan dirangka bagi tingkatkan kesiapsiagaan mengurus penyakit berjangkit serta krisis kesihatan - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Kerajaan sentiasa cari jalan terbaik pastikan kesejahteraan Keluarga Malaysia dalam pelbagai aspek, terutama penjagaan kesihatan dan kediaman - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Institut Penyakit Berjangkit Malaysia akan dibina di Bandar Enstek, Negeri Sembilan pada 2022 bagi cegah penyakit ini dan kematian - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
500,000 lagi unit rumah mampu milik akan dibina dalam RMK12 bagi meningkatkan peluang kumpulan B40 dan M40 memiliki rumah - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Kerajaan kenal pasti langkah proaktif tingkat kesiapsiagaan hospital, capai nisbah 2.06 katil hospital bagi setiap 1,000 penduduk menjelang tahun 2025 - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Dasar Industri Pertahanan dan Keselamatan Negara akan diperkenal bagi menetapkan hala tuju industri tempatan berkaitan pertahanan dan keselamatan - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: PM Ismail Sabri akan pastikan langkah lebih tegas diambil untuk melaksanakan pelan menyeluruh, dan memperkukuh Ops Benteng bagi mengekang PATI

1f4cd.png
RMK12: K'jaan peruntuk RM2.25 bilion dalam tempoh RMK-12 bagi bantuan perumahan kepada rakyat miskin - PM Ismail Sabri
1f4cd.png
RMK12: Peruntukan pembangunan dianggarkan berjumlah RM400 bln berbanding RM260 bln dalam RMK11

1f4cd.png
RMK12: Lebih ramai murid daripada keluarga B40 akan diberi keutamaan untuk kemasukan ke sekolah berprestasi tinggi dan pemberian biasiswa - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: PM Ismail Sabri beri jaminan agenda Bumiputera akan terus diperkasa dan tidak akan diabaikan

1f4cd.png
Dasar dan pelaksanaan kuota pemilikan kediaman Bumiputera akan diperkukuh melalui kerjasama yang lebih erat antara Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan - PM

1f4cd.png
Pelan Induk Wakaf Nasional akan diwujudkan bagi memastikan pengurusan wakaf yang lebih cekap - PM

1f4cd.png
Penjualan saham atau syarikat Bumiputera hanya akan ditawarkan dan dijual kepada konsortium, syarikat dan individu Bumiputera
#RM12

1632718204478.png

1f4cd.png
RMK12: Sehingga Ogos 2021, 94 peratus kawasan berpenduduk terima liputan 4G, rangkaian 5G dilancar hujung tahun ini - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Insentif sedia ada dalam Dasar Aspirasi Pelaburan Nasional disemak semula, fokus kepada pelaburan teknologi termaju, penuhi aspek lestari alam - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
Landasan Berkembar Lembah Klang Fasa Satu yang menghubungkan Rawang ke Salak Selatan dijangka siap pada tahun 2022 - PM

1f4cd.png
Landasan Berkembar Elektrik Gemas ke Johor Bahru yang merupakan jajaran akhir landasan berkembar elektrik dari Padang Besar, Perlis ke Johor Bahru, Johor dijadualkan siap pada tahun 2023 - PM

1f4cd.png
Pelaksanaan projek ECRL diteruskan dan dijangka siap pada tahun 2026 - PM

1f4cd.png
Lebuhraya Pantai Barat yang melibatkan negeri Selangor dan Perak dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024 - PM

1f4cd.png
RTS yang menghubungkan stesen Bukit Chagar, Johor Bahru dengan stesen Woodlands North di Singapura akan mula dibina pada hujung tahun 2021 - PM

1f4cd.png
RMK12: K'jaan akan wujudkan ekosistem sokong perkembangan ekonomi gig, galak rakyat manfaat peluang yang ada - PM Ismail Sabri
1f4cd.png
Lebuhraya Kota Bharu ke Kuala Krai dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2025 - PM

1f4cd.png
Projek Central Spine Road dari Bentong, Pahang ke Kuala Krai, Kelantan dijadualkan siap sepenuhnya pada tahun 2025 - PM

1f4cd.png
RMK12: Pusat Internet, Pusat Internet Desa dan Pusat Komuniti Desa ditrasformasi kepada Pusat Digital Keluarga Malaysia - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: K'jaan pastikan pampasan akibat pengangguran, perlindungan kesihatan dan simpanan untuk persaraan diperkukuh - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
Mengkaji cadangan penambahan lorong ketiga di projek penswastaan Lebuhraya Utara-Selatan segmen Yong Peng ke Johor Bahru - PM

1f4cd.png
RMK12: Satu rangka kawal selia sedang disediakan, pastikan penyedia platform, pekerja dan pengguna adalah dilindungi - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
Dana mudah cara khusus untuk projek infrastruktur akan diwujudkan di bawah model Perkongsian Awam Swasta atau Public Private Partnership (PPP) 3.0 - PM

1f4cd.png
Kerajaan akan mengurangkan kerenah birokrasi, menyediakan infrastruktur yang berkualiti dan berdaya harap, memperkukuh ekosistem bagi menyokong pelaburan swasta dan membangunkan tenaga kerja mahir - PM

#RMK12

1632716726713.png

1f4cd.png
Dalam RMKe-11, Kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM248.5 bilion untuk tujuan pembangunan – PM

1f4cd.png
Pada tahun 2020, defisit fiskal melebar kepada 6.2 peratus daripada KDNK. Jumlah hutang statutori Kerajaan Persekutuan berada pada tahap 57.9 peratus kepada KDNK - PM

1f4cd.png
Kedudukan kewangan Kerajaan akan bertambah baik pada tahun 2023, apabila ekonomi semakin kukuh - PM

1f4cd.png
RMK12 : Pandemik COVID-19 jejas kedudukan kewangan kerajaan, defisit fiskal 2020 melebar 6.2 peratus daripada KDNK - PM

1f4cd.png
RMK12 : Pada tahun 2025, Malaysia akan menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dan mempunyai kualiti hidup yang lebih baik - PM

1f4cd.png
RMK12 adalah pelan menyeluruh merangkumi tiga tema, empat pemangkin dasar dan 14 pemacu perubahan - PM

1f4cd.png
Kerajaan mahu melihat sektor swasta kembali memainkan peranan lebih besar bagi membantu negara memacu pertumbuhan ekonomi - PM

1f4cd.png
Pertumbuhan beberapa industri yang strategik dan berimpak tinggi, iaitu elektrik dan elektronik, perkhidmatan global, aeroangkasa, industri halal, kreatif, pelancongan, biojisim dan aktiviti pertanian pintar akan dilonjakkan - PM

1f4cd.png
Pertumbuhan KDNK disasarkan pada kadar 4.5 hingga 5.5 peratus setahun dalam tempoh 2021-2025 - PM

1f4cd.png
Kerajaan mahu melihat sektor swasta kembali memainkan peranan lebih besar bagi membantu negara memacu pertumbuhan ekonomi - PM

1f4cd.png
RMK12: Malaysia dijangka jadi negara berpendapatan tinggi dan berteknologi tinggi pada 2025 - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Pertumbuhan produktiviti dilonjak melalui aktiviti penyelidikan dan inovasi, penggunaan teknologi termaju dan kurangkan kebergantungan buruh kurang mahir - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Pertumbuhan industri strategik berimpak tingga serta PMKS dilonjak dan diperkasakan - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
Pelbagai inisiatif pendigitalan ini dijangka menyokong pencapaian sasaran 25.5 peratus sumbangan ekonomi digital kepada KDNK pada tahun 2025 - PM

1f4cd.png
RMK12: K'jaan jamin kurangkan birokrasi, sediakan infrastuktur berkualiti dan perkukuh ekosistem bagi sokong pelaburan swasta untuk bantu pertumbuhan ekonomi - PM Ismail Sabri

1f4cd.png
RMK12: Sehingga Ogos 2021, 94 peratus kawasan berpenduduk terima liputan 4G, rangkaian 5G dilancar hujung tahun ini - PM Ismail Sabri
#RMK12

1632716144537.png

Sponsored Post

Xploit Machine

CG Top Poster Club
Messages
33,310
Top Poster #5
Joined
Nov 23, 2012
Messages
33,310
Reaction score
4,277
Points
236
Bentang RMK-12 Di Tangguh Sehingga Januari 2021

03.07.2020 - Shah Alam, Pembentangan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) di Parlimen yang dijadualkan pada 6 Ogos ini ditunda kepada Januari 2021 untuk membolehkan ia dikaji semula susulan kesan ekonomi dunia akibat penularan wabak Covid-19.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustapa Mohamed berkata bagaimanapun tarikh yang dijadualkan semula untuk pembentangan RMK-12 belum ditetapkan lagi.

Sebelum ini dilaporkan, Unit Perancang Ekonomi (EPU) akan menyusun semula RMK-12 dengan mengambil kira keadaan ekonomi terkini dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal berada di landasan pembangunan mampan dan inklusif.

“Perubahan disebabkan Covid-19 itu sudah pasti (wujud), kita perlu mengambil kira cara kita bekerja, landskap ekonomi juga berubah dengan ketara dan mendadak, jadi, itu perlu diambil perhatian, sebab itu ia (RMK-12) perlu dilihat semula,” katanya kepada pemberita selepas majlis pelancaran perkhidmatan pembiayaan dan pembayaran digital dan e-Dompet MyPay di sini, hari ini.

Inisiatif digital ini bertujuan meluaskan penggunaan MyPay bagi pembayaran pinjaman dan pelaburan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) secara dalam talian, selain pembiayaan digital menerusi kerjasama dengan Bank Islam Malaysia Bhd (BIMB), dan membolehkan integrasi dengan e-Dompet secara selamat.

Berita asal https://selangorkini.my/2020/07/bentang-rmk-12-ditangguh-sehingga-januari-2021/
 

MrDisc

Active+ Member
Messages
2,865
Joined
Dec 22, 2016
Messages
2,865
Reaction score
337
Points
46
Mypay yaa bos....sib baik bukan empay...kenangan terindah dan cinta luar biasa dengan empay tue bos.. :D

Brapa byk e wallet nnti dalam hp ya bos...

Pakai uncang jek laa bos org2 kolot mcm saya....

Hp buat cakap2 jek tipon kampung jek laa...

Abis pasang apps itu ini asik exploit sampai kejung hp bos mcm mana...

Buta IT ...harap tak buta hati laa yaa bos.. hamba [email protected] bos... :LOL:

Bentang RMK-12 Di Tangguh Sehingga Januari 2021

03.07.2020 - Shah Alam, Pembentangan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) di Parlimen yang dijadualkan pada 6 Ogos ini ditunda kepada Januari 2021 untuk membolehkan ia dikaji semula susulan kesan ekonomi dunia akibat penularan wabak Covid-19.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustapa Mohamed berkata bagaimanapun tarikh yang dijadualkan semula untuk pembentangan RMK-12 belum ditetapkan lagi.

Sebelum ini dilaporkan, Unit Perancang Ekonomi (EPU) akan menyusun semula RMK-12 dengan mengambil kira keadaan ekonomi terkini dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal berada di landasan pembangunan mampan dan inklusif.

“Perubahan disebabkan Covid-19 itu sudah pasti (wujud), kita perlu mengambil kira cara kita bekerja, landskap ekonomi juga berubah dengan ketara dan mendadak, jadi, itu perlu diambil perhatian, sebab itu ia (RMK-12) perlu dilihat semula,” katanya kepada pemberita selepas majlis pelancaran perkhidmatan pembiayaan dan pembayaran digital dan e-Dompet MyPay di sini, hari ini.

Inisiatif digital ini bertujuan meluaskan penggunaan MyPay bagi pembayaran pinjaman dan pelaburan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) secara dalam talian, selain pembiayaan digital menerusi kerjasama dengan Bank Islam Malaysia Bhd (BIMB), dan membolehkan integrasi dengan e-Dompet secara selamat.

Berita asal https://selangorkini.my/2020/07/bentang-rmk-12-ditangguh-sehingga-januari-2021/
 

Xploit Machine

CG Top Poster Club
Messages
33,310
Top Poster #5
Joined
Nov 23, 2012
Messages
33,310
Reaction score
4,277
Points
236
Mypay yaa bos....sib baik bukan empay...kenangan terindah dan cinta luar biasa dengan empay tue bos.. :D

Brapa byk e wallet nnti dalam hp ya bos...

Pakai uncang jek laa bos org2 kolot mcm saya....

Hp buat cakap2 jek tipon kampung jek laa...

Abis pasang apps itu ini asik exploit sampai kejung hp bos mcm mana...

Buta IT ...harap tak buta hati laa yaa bos.. hamba [email protected] bos... :LOL:

xtaula, saya guna TnG e-Wallet je .. lain sumer dah buang
 

Xploit Machine

CG Top Poster Club
Messages
33,310
Top Poster #5
Joined
Nov 23, 2012
Messages
33,310
Reaction score
4,277
Points
236
Ok lah saya bagi pada bos boleh?
Saya tak reti pakai...bos nak tak? Saya bagi sekarang sementara bos tgh online nie..

padam screenshot tu bro .. kang semua SPAM nak ganjaran :D

ala download apps TnG eWallet, daftar guna nombor telefon .. pastu masuk PIN, dah boleh pakai untuk topup prepaid sekurang-kurangnya pun .. nak bagi free boleh je ..kekekek
 

MrDisc

Active+ Member
Messages
2,865
Joined
Dec 22, 2016
Messages
2,865
Reaction score
337
Points
46
Nak pakai mcm mana bos..tipon bukan apple atau android.

Tipon style baling anjing jek..jenis tekan2 no jek...rm99 tue...

Nak masuk PIN pebenda...masuk no dail tekan hijau terus dpt call bos...

Boleh pakai topup prepaid?

Tapi kena pakai apps tngo kan...

Tak reti laa bos...sian cg bot bagi tp tak pakai saya...


padam screenshot tu bro .. kang semua SPAM nak ganjaran :D

ala download apps TnG eWallet, daftar guna nombor telefon .. pastu masuk PIN, dah boleh pakai untuk topup prepaid sekurang-kurangnya pun .. nak bagi free boleh je ..kekekek
 

MrDisc

Active+ Member
Messages
2,865
Joined
Dec 22, 2016
Messages
2,865
Reaction score
337
Points
46
Hoho...takde plak yg SPAM bos...

Mungkin org yg SPAM tue ingat saya sarjan misai palat agaknya... :ROFLMAO:

padam screenshot tu bro .. kang semua SPAM nak ganjaran :D

ala download apps TnG eWallet, daftar guna nombor telefon .. pastu masuk PIN, dah boleh pakai untuk topup prepaid sekurang-kurangnya pun .. nak bagi free boleh je ..kekekek
 

Xploit Machine

CG Top Poster Club
Messages
33,310
Top Poster #5
Joined
Nov 23, 2012
Messages
33,310
Reaction score
4,277
Points
236
Hoho...takde plak yg SPAM bos...
Mungkin org yg SPAM tue ingat saya sarjan misai palat agaknya... :ROFLMAO:

meh sini kasi PM nomo PIN pastu bagi no telepon kamu skali dengan operator apa (Maxis/DiGi/Celcom), kang saya bantu reload ..

kalo borak off-topik sini kang ada yang marah :D
 

MrDisc

Active+ Member
Messages
2,865
Joined
Dec 22, 2016
Messages
2,865
Reaction score
337
Points
46
Baik betul bos...

Bagus buat menantu RMK12 nie...bukan semua menantu bagus mcm bos masa RMK 11 ker.. 10 ker...

Banyak menantu hantu RMK bos...RMK claim billion2 bila nak PRU kecil rumah terbengkalai baru naik spanduk...mcm mana tue bos...:LOL:

Ada keywords RMK tue bos xkan dikira suspen off topik...

CG mod baik2 bos...depa faham lah...bukan semua jahat bahhh...

p/s: Nak bagi no bini mana ya bos...adoii pening pulak... :ROFLMAO:

p/p/s: ok done bos PM.

meh sini kasi PM nomo PIN pastu bagi no telepon kamu skali dengan operator apa (Maxis/DiGi/Celcom), kang saya bantu reload ..

kalo borak off-topik sini kang ada yang marah :D
 
Sponsored Post

CG Sponsors
Top
Log in Register