BTC USD 32,423.4 Gold USD 1,783.70
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Pelbagai pendapat ulama tentang aurat lelaki

kasturi

Legendary Member
Joined
Jul 22, 2006
Messages
13,525
Reaction score
3,276
Points
196
Aurat Sesama Lelaki

Pendapat 1: Ulama Hanafiyah
Aurat sesama lelaki baik dengan kerabat atau orang lain adalah mulai dari pusat hingga lutut. Dalil: Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Kerana di antara pusat sampai lutut adalah aurat.”[1]

Pusat sendiri bukanlah aurat. Mereka berdalil dengan riwayat, Al Hasan bin ‘Ali radhiyallhu ‘anhuma pernah menampakkan auratnya lalu Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu menciumnya. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat lutut termasuk aurat. Dalil: Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Lutut termasuk ‘aurat.”[2] Namun hadis ini adalah hadis yang dho’if.

Apa saja yang boleh dilihat oleh laki-laki sesama lelaki, maka itu boleh disentuh.

Pendapat 2: Ulama Syafi’iyah dan Hambali
Lutut dan pusat bukanlah aurat. Yang termasuk aurat hanyalah kawasan yang terletak antara pusat dan lutut. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Ayyub Al Anshori radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apa saja yang di atas lutut merupakan bahagian dari aurat dan apa saja yang di bawah pusat dan di atas lutut adalah aurat.”[3] Namun riwayat ini dho’if.

Pendapat terkuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa aurat lelaki sesama lelaki adalah antara pusat hingga lutut. Ertinya pusat dan lutut sendiri bukanlah aurat. Demikian pendapat jumhur (majoriti) ulama. Wallahu a’lam.

Apakah Benar Paha Termasuk Aurat?

Sebahagian ulama berpendapat bahwa paha tidak termasuk aurat, ertinya boleh ditampakkan. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, pendapat ulama Malikiyah, dan pendapat ulama Zhahiriyah (Ibnu Hazm, cs)[4]. Di antara dalil yang menjadi pendukung adalah berikut ini:

Dalil 1: Anas bin Malik berkata, “Dan saat itu (ketika di Khaibar) sungguh lututku menyentuh paha Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang putih.”[5]

Syaikh Abu Malik menyanggah alasan dari Ibnu Hazm dengan hadis di atas, beliau hafizhohullah berkata, “Hadis di atas dimaksudkan bahawa sarung Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tersingkap dengan sendirinya, bukan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyingkapnya sendiri dan beliau juga tidak menyengajainya. Hal ini didukung dengan riwayat dalam Shahihain yang menyatakan “فانحسر الإزار”, artinya sarung tersebut tersingkap dengan sendirinya.”[6]

Dalil 2: (‘Aisyah berkata), “Pada suatu ketika, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang berbaring di rumah saya dengan membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Tak lama kemudian, Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah beliau ….”

Syaikh Abu Malik menyanggah pendapat yang berdalil bahawa paha bukan termasuk aurat berdalil dengan hadis di atas, di mana beliau berkata, tidak boleh kita menafikan hadis yang jelas menyatakan batasan aurat bagi lelaki dengan hadis-hadis umum ini. Bahkan sebagai penguat lemahnya pendapat ini, iaitu terdapat dalam riwayat Muslim suatu pertentangan, di mana perowi mengatakan paha dan betisnya. Di riwayat lain dikatakan dengan lafazh “كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ”, beliau menyingkap paha atau betisnya. Dan betis sama sekali bukanlah aurat berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para ulama.[7]

Kesimpulannya, yang lebih tepat dan lebih hati-hati dalam masalah ini, paha adalah aurat. Itulah yang lebih rojih (kuat) berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas.

Aurat Lelaki dengan Wanita Lainnya

Pendapat Ulama Hanafiyah: Wanita boleh melihat selain pusat hingga lutut dengan syarat selama aman dari fitnah (ertinya tidak sampai membuat wanita tersebut tergoda).

Pendapat Ulama Malikiyah: Dibolehkan bagi wanita melihat lelaki sebagaimana lelaki dibolehkan melihat mahromnya, iaitu selama yang dilihat adalah wajah dan athrofnya (badannya), ini juga dengan syarat selama aman dari fitnah (godaan).

Pendapat ulama Syafi’iyah: Wanita tidak boleh melihat aurat lelaki dan juga bahagian lainnya tanpa ada sebab. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala, “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya.” (QS. An Nuur: 31)

Dalil lainnya yang digunakan sebagai hujjah oleh Syafi’iyah adalah hadis dari Ummu Salamah, ia berkata, “Aku berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika Maimunah sedang bersamanya. Lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum -iaitu ketika perintah hijab telah turun. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, “Berhijablah kalian berdua darinya.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah ia buta sehingga tidak boleh melihat dan mengetahui kami?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam balik bertanya: “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihat dia?“[8] [Riwayat ini adalah riwayat yang dho’if, lemah]

Abu Daud berkata, “Ini hanya khusus untuk isteri-isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dalil: Semasa Fatimah binti Qais berada di sisi Ibnu Ummi Maktum, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Qais, ‘Bukalah hijabmu di sisi Ibnu Ummi Maktum, sebab ia adalah seorang lelaki buta, maka tidak mengapa engkau letakkan pakaianmu di sisinya.”[9]

Adapun pendapat terkuat menurut mazhab Hambali, boleh bagi wanita melihat lelaki lain selain auratnya.

Hal ini didukung oleh hadis ‘Aisyah dan hadisnya muttafaqun ‘alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata; “Aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menutupiku dengan pakaiannya, sementara aku melihat ke arah orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam Masjid sampai aku sendiri merasa puas. Kerananya, mungkin kalian boleh seperti gadis belia yang suka bersenda-gurau.”[10]


[1] HR. Ahmad 2/187, Al Baihaqi 2/229. Syaikh Syu’aib Al Arnauth menyatakan sanad hadits ini hasan

[2] HR. Ad Daruquthni 1/506. Dalam hadits ini terdapat Abul Janub dan dia termasuk perowi yang dho’if.

[3] HR. Al Baihaqi 2/229 dan Al Jaami’ Ash Shogir 7951. Dalam hadits ini terdapat Sa’id bin Abi Rosyid Al Bashri dan ia termasuk perowi yang dho’if.

[4] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin Asy Sayid Salim, Al Maktabah At Taufiqiyah, 3/7.

[5] HR. Bukhari no. 371 dan Muslim no. 1365.

[6] Shahih Fiqh Sunnah, 3/7.

[7] Shahih Fiqh Sunnah, 3/8.

[8] HR. Abu Daud no. 4112, At Tirmidzi no. 2778, dan Ahmad 6/296. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho’if.

[9] Lihat Sunan Abi Daud Bab “Firman Allah Ta’ala: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ “.

[10] HR. Bukhari no. 5236 dan Muslim no. 892.

Baca Selengkapnya : https://rumaysho.com/1485-manakah-aurat-lelaki-2.html
 
Sponsored Post

marvelous

Legendary Member
Joined
Aug 21, 2006
Messages
17,049
Reaction score
2,961
Points
201
pandangan wanita kepada lelaki adalah jauh berbeza pandangan lelaki terhadap wanita....

lelaki punya aurat sedikit berbanding perempuan kerana lelaki bukan lah perhiasan dunia...x ada apa yg menarik atas lelaki...

berbeza dengan perempuan dari hujung rambut sampai ke kaki semua nya indah di perhatikan....

cuma dalam keadaan skrng dan trend skrng...lelaki sado suka untuk mengayakan otot bagi perhatian perempuan...

ini lah yang di katakan fitnah boleh berlaku...maka tayangan badan sado boleh mengundang fitnah...wallhuhalam
 

kasturi

Legendary Member
Joined
Jul 22, 2006
Messages
13,525
Reaction score
3,276
Points
196
Tinggalkan pandangan yang telah dipinggirkan oleh para ulama':

36709398_2085222161744186_6488684931206610944_n.jpg
 
Sponsored Post

CG Sponsors
Top
Log in Register