KWSP keluarkan senarai Dana Unit Amanah, kini boleh melabur secara online

CG Sponsors
Ms Senorita

Active Member
Joined
Mar 31, 2014
Messages
1,073
Reaction score
291
Points
41


Kumpulan Wang Simpanan Pekerja telah mengeluarkan senarai kelayakan tahunan Institusi Pengurusan Dana (FMIs) dan dana unit amanah di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (EPF MIS) bagi tempoh dari 1 Mac hingga 29 Februari 2020.

KWSP berkata sejumlah 382 dana telah diluluskan di bawah EPF MIS bagi tempoh tersebut, tetapi hanya dua ratus lapan puluh dua dana, termasuk sembilan dana baru daripada 19 FMI yang layak ditawarkan.

Senarai dana unit amanah yang ditawarkan di bawah EPF MIS adalah dinilai setiap tahun berdasarkan kritieria yang ditetapkan oleh KWSP dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan.

Sebarang unit amanah yang berada di bawah minimum skor kelayakan akan digantung dari penawaran semasa tempoh tersebut," kata Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pelaburan) KWSP Datuk Mohamad Nasir Ab Latif dalam satu kenyataan semalam.

KWSP berkata skor kelayakan minimum dari kedudukan purata mudah untuk pulangan konsisten (SACR) dikekalkan pada kedudukan 2.33 selama tiga tahun berturut-turut, dan 26% daripada dana yang diluluskan yang tidak menepati skor tersebut telah digantung dari penawaran pada tahun ini.

EPF MIS telah diperkenalkan sebagai pilihan kepada ahli untuk mereka melabur bahagian dari KWSP Akaun Simpanan 1 ke dalam unit amanah atau melalui mandat swasta yang diuruskan melalui lantikan FMI.

Berdasarkan umur, pencarum boleh memindahkan sehingga 30% lebih daripada jumlah Simpanan Asas, dari KWSP Akaun 1 mereka, untuk dilaburkan ke dalam dana yang berkelayakan.

Mohamad Nasir berkata kini ahli perlu memiliki simpanan yang tinggi dalam akaun KWSP untuk melayakkan penyertaan dalam EPF MIS.

Ini adalah selaras dengan pindaan dari jumlah Simpanan Asas, dari RM228,000 hingga RM240,000 pada umur 55 tahun, berkuatkuasa 1 Januari 2019.

Beliau berkata jumlah baru tersebut adalah berdasarkan penetapan gaji minimum bagi pekerja sektor awam, yang telah dinaikkan dari RM950 kepada RM1,000 sebulan.

Beliau menambah KWSP pada masa ini sedang membangunkan Members Investment Scheme Platform (e-MIS) yang akan membolehkan ahli berurus niaga atas talian pada kos yang lebih rendah.

Kemudahan atas talian tersebut yang mana akan diperkenalkan pada hujung tahun ini, bertujuan untuk memberikan akses dan pemantauan dana yang lebih baik, pada harga dan prestasi yang terdapat dalam skim MIS.

Bagaimanapun KWSP mengingatkan kepada para penyumbang bahawa pelaburan melalui KWSP MIS adalah secara sukarela dan ahli perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keputusan yang dibuat untuk menyertai skim ini.

Walaupun KWSP the meluluskan dana unit-unit amanah ini, ia tidak menggambarkan penglibatan kami dalam sebarang cadangan atau pendapat kepada ahli mengenai mana-mana dana unit amanah.

"Kami amat menggalakkan ahli supaya mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan sebelum membuat keputusan untuk menyertai skim tersebut," tambah Mohamad Nasir.


=========================================================


EPF updates list of unit trust funds

PETALING JAYA: The Employees Provident Fund (EPF) has published its annual qualifying list of Fund Management Institutions (FMIs) and unit trust funds under the EPF Members Investment Scheme (EPF MIS) for the period between March 1 until Feb 29, 2020.

The provident fund said a total of 382 funds had been approved under the EPF MIS for the period, but only two hundred eighty two funds, including nine new funds, from 19 FMIs had qualified for offering.

“The list of unit trust funds offered under the EPF MIS is evaluated annually based on criteria established by the EPF and approved by the Finance Ministry.

“Any unit trust fund which falls below the minimum eligibility score will be suspended from offering during the period,” EPF deputy CEO (Investment) Datuk Mohamad Nasir Ab Latif said in a statement yesterday.

EPF said the minimum eligibility score of simple average rating for consistent returns (SACR) was maintained at a 2.33 rating for three consecutive years, and 26% of approved funds which fell short of the rating had been suspended from offering this year.

The EPF MIS was introduced as an option for members to invest a portion of their EPF Account 1 savings in unit trust funds or via private mandates managed by the appointedFMIs.

Based on their age, contributors can transfer up to 30% of the amount in excess of Basic Savings, from their EPF Account 1, to be invested in the qualified funds.

Mohamad Nasir said members will now be required to have higher savings in their EPF account in order to be eligible to participate in the EPF MIS.

This is in line with the revision in the quantum of Basic Savings, from RM228,000 to RM240,000 at age 55, effective January 1, 2019.

He said the new quantum was benchmarked against the minimum pension for public sector employees, which has been raised from RM950 to RM1,000 per month.

He added that the EPF was currently developing an electronic Members Investment Scheme Platform (e-MIS) which will enable members to transact online at reduced cost.

The online facility, which is set to be introduced by the end of this year, is aimed at providing better access and visibility of available funds, prices and performance within the MIS scheme.

The EPR, however, reminded contributors that investments via the EPF MIS were on voluntary basis and members will have to assume full responsibility over their decisions to participate in the scheme.

“Even though the EPF has approved these unit trust funds, it does not imply that we are making any recommendations or suggestions for members on any of the unit trust funds.

“We strongly encourage members to seek advice from qualified financial advisers before deciding to participate in the scheme,” Mohamad Nasir added.


Sumber : The Star Online
 
Konsepnya nk pelbagaikan bakul sebelum umur wajib bersara. Tapi dividen ko xleh sentuh sbb pusing2 pn tetap akan masuk balik dlm acc EPF sampai la ko pencen.

Sebelum sentuh duit epf keluar,

1. check rekod pulangan tempat lain nk labur vs epf itself. Kalau xleh bg lebih lupakan jela..contoh

Rekod div KWSP vs .......2. check hidden cost

Unit Trust
Sales charge 3% + SST 6% : dikenakan hanya sekali untuk setiap transaksi pembelian..
Management fee : dikenakan setahun sekali
Trustee fee : dikenakan setahun sekali
Switching fee : dikenakan jika pelabur ingin menukar ke dana pelaburan lain
Redemption fee : dikenakan jika pelabur ingin menjual unit pegangan.

ASB2
-foc-


#my seposen: lupakan UT. market turun naik belum tentu setahun dua leh recover modal-fee ko. kene ko masuk tgh fund downtrend manjang menangis la :)


Kira pelaburan saham la ni, macam beli saham kat Bursa, tapi guna EPF? Macam tu ke?

Ada maklumat2 lain tak saya boleh rujuk? Teringin nak tau harga unit, dividen, risiko, etc.Banyak tu.
Bukan saham tuan tp lebih kepada unit trust cth labur dlm asb2, dana2 pmb, dllKumpulan Wang Simpanan Pekerja telah mengeluarkan senarai kelayakan tahunan Institusi Pengurusan Dana (FMIs) dan dana unit amanah di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (EPF MIS) bagi tempoh dari 1 Mac hingga 29 Februari 2020.

KWSP berkata sejumlah 382 dana telah diluluskan di bawah EPF MIS bagi tempoh tersebut, tetapi hanya dua ratus lapan puluh dua dana, termasuk sembilan dana baru daripada 19 FMI yang layak ditawarkan.

Senarai dana unit amanah yang ditawarkan di bawah EPF MIS adalah dinilai setiap tahun berdasarkan kritieria yang ditetapkan oleh KWSP dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan.

Sebarang unit amanah yang berada di bawah minimum skor kelayakan akan digantung dari penawaran semasa tempoh tersebut," kata Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pelaburan) KWSP Datuk Mohamad Nasir Ab Latif dalam satu kenyataan semalam.

KWSP berkata skor kelayakan minimum dari kedudukan purata mudah untuk pulangan konsisten (SACR) dikekalkan pada kedudukan 2.33 selama tiga tahun berturut-turut, dan 26% daripada dana yang diluluskan yang tidak menepati skor tersebut telah digantung dari penawaran pada tahun ini.

EPF MIS telah diperkenalkan sebagai pilihan kepada ahli untuk mereka melabur bahagian dari KWSP Akaun Simpanan 1 ke dalam unit amanah atau melalui mandat swasta yang diuruskan melalui lantikan FMI.

Berdasarkan umur, pencarum boleh memindahkan sehingga 30% lebih daripada jumlah Simpanan Asas, dari KWSP Akaun 1 mereka, untuk dilaburkan ke dalam dana yang berkelayakan.

Mohamad Nasir berkata kini ahli perlu memiliki simpanan yang tinggi dalam akaun KWSP untuk melayakkan penyertaan dalam EPF MIS.

Ini adalah selaras dengan pindaan dari jumlah Simpanan Asas, dari RM228,000 hingga RM240,000 pada umur 55 tahun, berkuatkuasa 1 Januari 2019.

Beliau berkata jumlah baru tersebut adalah berdasarkan penetapan gaji minimum bagi pekerja sektor awam, yang telah dinaikkan dari RM950 kepada RM1,000 sebulan.

Beliau menambah KWSP pada masa ini sedang membangunkan Members Investment Scheme Platform (e-MIS) yang akan membolehkan ahli berurus niaga atas talian pada kos yang lebih rendah.

Kemudahan atas talian tersebut yang mana akan diperkenalkan pada hujung tahun ini, bertujuan untuk memberikan akses dan pemantauan dana yang lebih baik, pada harga dan prestasi yang terdapat dalam skim MIS.

Bagaimanapun KWSP mengingatkan kepada para penyumbang bahawa pelaburan melalui KWSP MIS adalah secara sukarela dan ahli perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keputusan yang dibuat untuk menyertai skim ini.

Walaupun KWSP the meluluskan dana unit-unit amanah ini, ia tidak menggambarkan penglibatan kami dalam sebarang cadangan atau pendapat kepada ahli mengenai mana-mana dana unit amanah.

"Kami amat menggalakkan ahli supaya mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan sebelum membuat keputusan untuk menyertai skim tersebut," tambah Mohamad Nasir.


=========================================================


EPF updates list of unit trust funds

PETALING JAYA: The Employees Provident Fund (EPF) has published its annual qualifying list of Fund Management Institutions (FMIs) and unit trust funds under the EPF Members Investment Scheme (EPF MIS) for the period between March 1 until Feb 29, 2020.

The provident fund said a total of 382 funds had been approved under the EPF MIS for the period, but only two hundred eighty two funds, including nine new funds, from 19 FMIs had qualified for offering.

“The list of unit trust funds offered under the EPF MIS is evaluated annually based on criteria established by the EPF and approved by the Finance Ministry.

“Any unit trust fund which falls below the minimum eligibility score will be suspended from offering during the period,” EPF deputy CEO (Investment) Datuk Mohamad Nasir Ab Latif said in a statement yesterday.

EPF said the minimum eligibility score of simple average rating for consistent returns (SACR) was maintained at a 2.33 rating for three consecutive years, and 26% of approved funds which fell short of the rating had been suspended from offering this year.

The EPF MIS was introduced as an option for members to invest a portion of their EPF Account 1 savings in unit trust funds or via private mandates managed by the appointedFMIs.

Based on their age, contributors can transfer up to 30% of the amount in excess of Basic Savings, from their EPF Account 1, to be invested in the qualified funds.

Mohamad Nasir said members will now be required to have higher savings in their EPF account in order to be eligible to participate in the EPF MIS.

This is in line with the revision in the quantum of Basic Savings, from RM228,000 to RM240,000 at age 55, effective January 1, 2019.

He said the new quantum was benchmarked against the minimum pension for public sector employees, which has been raised from RM950 to RM1,000 per month.

He added that the EPF was currently developing an electronic Members Investment Scheme Platform (e-MIS) which will enable members to transact online at reduced cost.

The online facility, which is set to be introduced by the end of this year, is aimed at providing better access and visibility of available funds, prices and performance within the MIS scheme.

The EPR, however, reminded contributors that investments via the EPF MIS were on voluntary basis and members will have to assume full responsibility over their decisions to participate in the scheme.

“Even though the EPF has approved these unit trust funds, it does not imply that we are making any recommendations or suggestions for members on any of the unit trust funds.

“We strongly encourage members to seek advice from qualified financial advisers before deciding to participate in the scheme,” Mohamad Nasir added.


Sumber : The Star Online

Attachments

Last edited:
Sponsored Post

jaws_am

Legendary Member
Joined
May 29, 2008
Messages
10,224
Reaction score
1,568
Points
191
benda apa nih ?
mohon berkongsi pendapat..
 

akukuli

Active Member
Joined
Oct 17, 2013
Messages
2,119
Reaction score
45
Points
35
pelaburan ke unit amanah terpilih dgn guna duit epf..kalo nk close, masuk balik dlm epf. untung rugi tanggung sendiri
 

36airis

Fun Poster
Joined
Oct 30, 2014
Messages
102
Reaction score
2
Points
25
konsep dia sama mcm invest ke public mutual ke?
 

gmxemail

Fun Poster
Joined
May 29, 2018
Messages
474
Reaction score
31
Points
20
pelaburan ke unit amanah terpilih dgn guna duit epf..kalo nk close, masuk balik dlm epf. untung rugi tanggung sendiri
Public mutual ni salah satu ipd yg dibenarkan dan dlm public mutual jg ada dana2 yg telah digantung
Kira pelaburan saham la ni, macam beli saham kat Bursa, tapi guna EPF? Macam tu ke?

Ada maklumat2 lain tak saya boleh rujuk? Teringin nak tau harga unit, dividen, risiko, etc.

Berdasarkan umur, pencarum boleh memindahkan sehingga 30% lebih daripada jumlah Simpanan Asas, dari KWSP Akaun 1 mereka, untuk dilaburkan ke dalam dana yang berkelayakan.
Banyak tu.
 

qi_telcommunication

Active Member
Joined
Mar 16, 2013
Messages
1,352
Reaction score
83
Points
40
Kira pelaburan saham la ni, macam beli saham kat Bursa, tapi guna EPF? Macam tu ke?

Ada maklumat2 lain tak saya boleh rujuk? Teringin nak tau harga unit, dividen, risiko, etc.Banyak tu.
Bukan saham tuan tp lebih kepada unit trust cth labur dlm asb2, dana2 pmb, dll
 
Sponsored Post
Top
Log in Register