FOREX Trading : Benarkah terdapat khilaf ulama'?

Live Forex Chart

Currency
Rates
EUR / USD
1.18474
USD / JPY
104.643
GBP / USD
1.31396
USD / CHF
0.90633
USD / CAD
1.31674
EUR / JPY
123.975
AUD / USD
0.71044

CG Sponsors
encikz

Active Member
Joined
Oct 28, 2008
Messages
1,771
Reaction score
219
Points
33
Fatwa Berkaitan Wang Kertas

al-Majma' al-Fiqh al-Islami yang berada di bawah naungan Rabitah al-Alam al-Islami yang berpusat di Mekah, pada tahun 1416H bersamaan 1985 telah mengeluarkan fatwanya, yang antara lain mengandungi perkara berikut:

- Matawang pada asalnya ialah emas dan perak.
- ‘Illah bagi riba pada jual beli emas dan perak ialah sifatnya sebagai harga ( يق ةىظ َْٞذ 26), dan ‘illah ini tidak terbatas pada emas dan perak sahaja.
- Oleh sebab matawang kertas telah menjadi harga bagi barangan pada hari ini, dan ia telah menggantikan emas dan perak bagi muamalat hari ini, dan dengannya diberi nilai barang-barang, dan emas dan perak tidak lagi digunakan, orang ramai juga telah menganggapnya sebagai harta dan dijadikan simpanan mereka, walaupun nilai tidak terletak pada zatnya, tetapi pada keyakinan orang ramai yang menganggapnya sebagai medium bagi pertukaran, dan inilah yang menjadikannya bersifat thamaniyyah.
- Maka diputuskan bahawa wang kertas adalah matawang yang tersendiri, dan baginya hukum wang emas dan wang perak, wajib ditunaikan zakatnya, kedua-dua jenis riba al-fadhl dan al-nasa’ boleh berlaku padanya, sama seperti wang emas dan perak.
- Diputuskan juga bahawa wang kertas setiap negara adalah sejenis matawang tersendiri.
- Jadi langsung tidak boleh menjual beli wang kertas sebuah negara dengan wang kertas negara lain secara bertangguh penyerahannya.
- Tidak juga boleh menjual beli wang-wang kertas dari sebuah negara secara melebihkan satu pihak (al-fadhl) ataupun secara bertangguh.
- Wajib zakatnya, jika nilai jumlahnya mencapai nisab terendah antara emas dan perak.

Pada tahun 1986, Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dauli yang bernaung di bawah OIC juga telah membuat keputusan yang hampir sama dengan fatwa di atas. Begitu juga dalam Nadwah Fiqh pertama yang dianjurkan oleh Bait al-Tamwil al-Kuwaiti (Kuwait Finance House) pada Mac 1987. Dalam resolusinya, ia menegaskan sokongan terhadap keputusan yang dibuat oleh al-Majma' al-Fiqh al-Islami yang berada di bawah naungan Rabitah pada 1986.
 
Sponsored Post

encikz

Active Member
Joined
Oct 28, 2008
Messages
1,771
Reaction score
219
Points
33
Forex Exchange Spot Trading

1. Isu Qabdh - Penyerahan atau penerimaan wang melalui kredit dalam akaun.

Bagi transaksi pertukaran antara matawang negara yang berbeza, bank di sesebuah negara perlu membuka akaun matawang asingnya di negara asal matawang tersebut. Contohnya, bagi ABC Bank yang berada di Malaysia, jika ia ingin menyimpan USD dengan jumlah yang banyak, ia perlu memiliki akaun USD di mana-mana bank utama di Amerika, yang selalunya berada di New York. Akaunnya itu dipanggil akaun nostro. Jadi, jika ABC Bank ingin membeli USD sebanyak 10 juta daripada mana-mana pihak, wang USD10 juta itu akan dimasukkan ke akaun nostronya itu, dan dalam situasi biasa, ia tidak akan dibawa masuk ke Malaysia. ABC Bank pula akan membuat bayaran Ringgit Malaysia ke akaun pihak penjual atau akaun nostronya yang terletak di Malaysia.

Penyerahan wang secara fizikal ('ain matawang) tidak berlaku. Apa yang berlaku ialah akaun kedua-dua pihak dikreditkan.
Dalam bahasa Arab, qabdh قخط – penerimaan atau pegangan (taking possession) bererti menggenggam tangan ataupun mengambil ataupun menangkap. Taqabudh سقتحط pula bererti saling genggam menggenggam atau dengan kata lain, saling terima menerima. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, syarat taqabudh dalam pertukaran wang adalah berasal dari sabda Rasulullah: ٝدة حٞد" " – tangan dengan tangan. Kata al-Fayyumi, tangan dengan tangan membawa maksud seolah-olah salah seorang daripada mereka menghulurkan tangannya untuk menyerahkan barangannya dan seorang lagi juga menghulurkan tangannya untuk menyerahkan barangnya pula.

Sebenarnya, sejak dahulu lagi, para ulamak telah membincangkan isu qabdh dengan panjang lebar, khususnya dalam akad jual beli dan juga lain-lain akad, secara umumnya. Banyak perbezaan pendapat dalam menentukan cara qabdh bagi barangan yang berbeza, seperti hartanah, barangan yang dijual secara disukat dan barangan mudah alih yang lain, seperti baju, haiwan dan seumpamanya, yakni apakah perlu diterima oleh tangan pembeli ataupun hanya perlu membiarkan barangan itu (ةىشخيٞذ ) dan dibenarkan untuk diambil oleh pembeli tanpa halangan (ةىش نَِٞ ), apakah dengan ini telah dikira berlaku qabdh walaupun pembeli belum mengambilnya? Secara kesimpulannya, perbahasan ulamak ini sebenarnya berlegar dalam menentukan apakah uruf sesuatu barang itu, dan qabdh bagi barang tersebut berbeza mengikut urufnya. Inilah yang telah diputuskan oleh MajmaÑ al-Fiqh al-Islami al-Dauli (OIC) dalam fatwanya tentang qabdh pada tahun 1990:

"أ لالاً : قخط ةلأ ةٍ٘ه م تَ ٝن دعٞلاًت ٜ دتىذ ةلأخر حتىٞد أ ةىنٞو أ ةى ش٘ ٜ ةى ؼت أ ةى قْو ةٗىشذ ٝ٘و ىٚ
د ش٘د ةىقتحط ٝشذقق ةػشخت لاً زة دٗن لاًتَ حتىشخيٞذ غٍ ةىش نَٞ ةىشصسف ىٗ ى ٝ ا٘د ةىقخط د لاً عت . سٗخشيف مٞفٞذ
قخط ةلأشٞتء حذعج دتى تٖ ةٗخش ف ةلأػسةف ٞ تَ ٝن قخ لاً عت ى تٖ" . 29

Ertinya: "Pertama: Pegangan (qabdh) harta-harta, sebagaimana boleh secara fizikal , iaitu dalam keadaan mengambil dengan tangan, atau sukatan atau timbangan bagi makanan, atau dipindahkan dan dialih ke pegangan pihak yang memegang, ia (pegangan itu) juga boleh dianggap dan dihukumkan berlaku melalui cara ةىشخيٞذ dan
ةىش نَِٞ (dibiarkan orang itu mengambilnya tanpa halangan) untuk dia melakukan apa yang diingini padanya, walaupun tidak wujud pegangan secara fizikal. Cara pegangan terhadap terhadap barang-barang adalah berbeza mengikut keadaan barangan tersebut, dan ianya berbeza-beza mengikut uruf bagi cara pegangan itu."

Para ulamak hari ini sepakat bahawa proses kredit ke dalam akaun tidaklah dianggap sebagai pegangan fizikal (qabdh hissi atau haqiqi). Ini adalah kerana apa yang disebutkan oleh Rasulullah - saling serah menyerah tangan ke tangan - tidak berlaku di sini. Walau bagaimanapun, majoriti ulamak dan badan-badan fatwa di dunia telah menerima bahawa proses kredit ke dalam akaun adalah dikira sebagai qabdh hukmi ةىقخط ةىذن َٜ . Qabdh hukmi bererti dari segi hukumnya, ia dianggap sama seperti qabdh hissi, walaupun tidak ada penerimaan secara fizikal.

Antara contoh fatwa yang telah dikeluarkan adalah seperti yang berikut:

Fatwa al-Majma' al-Fiqhi al-Islami (Rabitah) pada Febuari 198931 dan fatwa MajmaÑ al-Fiqh al-Islami al-Dauli(OIC) pada tahun 1990 berkenaan qabdh32 yang menganggap semua bentuk kredit ke dalam akaun pengguna di bank adalah qabdh hukmi, termasuk memasukkan wang tunai, atau pemindahan wang (remittance, intra or interbank account transfer).

Fatwa-fatwa dari Majma' ini juga telah diterimapakai oleh AAIOFI dalam piawaian shariah berkaitan perniagaan matawang. AAIOFI pula dalam piawaian Syariah no.18 berkenaan qabdh telah menambah dengan agak terperinci. Ia menganggap penyerahan cek individu yang dijamin, bank draft, bayaran dengan kad kredit dan kad debit juga dikira sebagai qabdh hukmi , walaupun akaun hanya akan dikredit atau didebitkan pada masa akan datang
 

THX

Active+ Member
Joined
Nov 15, 2008
Messages
3,922
Reaction score
76
Points
40
sapa yg belum baca artikel

Urusniaga Matawang di Institusi Kewangan -Isu Spot dan Qabd Bhg 2 oleh
Burhanuddin bin Lukman
Pensyarah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

leh klik download disini
 

ed_zero

Super Active Member
Joined
Sep 24, 2009
Messages
5,194
Reaction score
160
Points
73
thx 4 da info bro...:)cgrock
 

encikz

Active Member
Joined
Oct 28, 2008
Messages
1,771
Reaction score
219
Points
33
Extention of Permissibility of Trading in Currencies

لسؤال : ما مدى شرعية القيام بالتعامل في العملات على سبيل المتاجرة ، علماً
بأن الطرق التي تستخدم فيها هي :-

1- طريقة التسوية أو التصفية ، وهي بيع العملة المشتراة قبل تحقق مفعول القيد المصرفي .

2- طريقة بيع عملة وشراء عملة ودفع الفرق .

3- طريقة تخصيص رأس مال للمتاجرة بالعملات وهذا يؤدي لتجميده .

والبديل المقترح لتفادي المتاجرة بالعملات هو :

1- أن يكون للعميل وديعة استثمارية لدى البنك (10 ملايين مثلاً) .

2- تقديم العميل وديعته الاستثمارية ضماناً لقاء الحصول على قرض حسن من البنك يبقى في دفاتر البنك .

3- مراقبة البنك حركة العملة بحيث إذا ارتفعت عملة غير عملة القرض يحول القرض إليها أول اليوم وفي آخر اليوم يحول إلى العملة السابقة وبذلك يتحقق ربح أو خسارة .

4- سداد العميل القرض المأخوذ من البنك .

5- قيام البنك بدور الوكيل بعمولة أو بدور المضارب بنصيب من الربح وقد يحصل شراء العملية المطلوبة منه ، أو البيع إليه أو الشراء من السوق .

علماً بأن هناك نظام كمبيوتر للقيد الفوري لحصول الأثر الفوري له ، وأنه ليس هناك شرط في القرض بأن يتعامل العميل مع البنك المقرض دون غيره ، وإنما هناك تفاهم على طريقة استخدامه .

الجواب : (أولاً) أنه لا فرق في الحكم الشرعي بين المتاجرة بالعملات وبين تبادل العملات ، فكلاهما عقد صرف ، وإذا طبق شروطه الشرعية فلا مانع منه ولو كان عن طريق تخصيص رأس مال لتلك المتاجرة ، ولا عبرة بالآراء الفردية في تحريم المتاجرة بالعملات ، وإنما يجب تجنب الاحتكار بما يضر بالناس . (ثناياً) لا مانع من التعامل مع البنك أو فروع المؤسسة في أنحاء العالم للمتاجرة بالعملات . (ثالثاً) لا مانع من الشراء أو البيع بين المضارب ورب المال ، بعلم كلا الطرفين ، على أنه لا بد من مراعاة شروط الصرف ، ولا سيما بالنسبة لحالة القيود المصرفية إذ يمتنع البيع خلال ذلك غلى أن يتحقق أثر القيد المصرفي . وذلك طبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 53 (4/6) بشأن القيود المصرفية في تبادل العملات وصرفها ونصه :

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :

أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .

ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره . لصالح العميل أو المستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي .

تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوبة بها عند استيفائه وحجزه المصرف . كما أنه لا بد من إخلاء القرض من أي شرط فلا يشترط على العميل أن تكون المتاجرة بالعملة عن طريق البنك المقرض دون غيره . بل يتاح للعميل (المقترض من البنك) أن يستفيد من أي صفقات خارج البنك المقرض إذا كانت ظروفها أحسن .

ولا بد في جميع الحالات من الالتزام بالتقابض الفوري ، ولو حكمياً بالمفهوم المصرفي حسبما جاء في قرار المجمع . والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .Question:

What is the extent of the permissibility of trading in currencies? As we know, there are three common forms of currency trading, as follows:

1. The way of equal and liquidity, which is selling the currencies which has been bought before it is credited into the bank account;

2. The way of selling and buying the currency, as well as paying the difference between the sales and the purchase price; and

3. The way of specifying the principal amount for trading by currencies and by which, this amount is frozen and cannot be withdrawn.The alternative suggestions for trading in currencies are:

1. That the customer should deposit a big amount of money, for example, $10 million into an investment account with the bank;

2. That the customer should pledge his investment deposit as a guarantee to obtain benevolent loan (qard hasan) from the bank, which is not credited to this account but remains in books of the bank;

3. That the bank should control the movement of currencies, whereby if the currency which is on loan to the customer increases, the loan will be transferred to the customer’s account on the first day and on the last day, it will be transferred to the previous currency position, whereby a profit or loss will be realized;

4. Payment of loan, which was provided to the customer; and

5. The bank acts as an agent or as a worker (mudharib), in proportion to the profit sharing ratio. The bank may gain from the transaction, which is demanded from the customer or from purchasing from the market.

It is well known that in every bank, there are computer systems that can allow for immediate registration, in order to obtain the amount to be traded in the foreign exchange market. There is no condition on the loan that the customer should deal with the lender bank only, but there is a mutual understanding on the way of using it.Answer:

1. Firstly, that there is no difference in the Shari‘ah ruling between currency trading and exchange of currencies, as both of them are contracts of exchange. If all Shari’ah rulings regarding their usage are complied with, then the related transactions can be concluded. However, the bank must be mindful so as not to create a monopoly that will cause harm to the market;

2. Secondly, that there is nothing preventing us from dealing in currency trading with a bank or branches of financial institutions located all around the world;

3. Thirdly, that there is nothing preventing the transaction of buying and selling between the worker (mudharib) and the capital provider( rabbulmal), as long as each party knows that both of them must observe the conditions of exchange, particularly in the case of banking registration, because it is not permissible to sell the currencies during that period. Thus, this is in accordance with the decision no. 53 (4/6), issued by the International Fiqh Academy. The decision is:

a. Registration is necessary for the following cases:

i. If the bank deposits into customer’s account a sum of money directly or by bank transfer;

ii. If the customer has concluded a contract of exchange between him and the bank, in the case of the purchase of currency by another party, for the benefit of the customer; and

iii. If the bank deducts an amount, with the customer’s permission, from his account to another account, in another currency, within the same bank or another bank, for the benefit of the customer or another beneficiary. In this case, it is compulsory for the banks to observe the principles of contract of exchange in Islamic law. Late banking registrations are forgiven in form, after which the beneficiary has really received the money. The customer is not allowed to conduct currency trading before the money is transferred into his account.

b. A bank can reserve the money deposited by the customer. In this matter, the customer can use any bank as the platform for trading in currencies, as it is not limited to the lender bank. The customer is free to choose the best bargain. It is compulsory in all cases that possession must be immediate, even if it is arbitrary, as stated in the decision of the International Fiqh Academy. Allah knows the bestIssuer: Arab Institute of Islamic Banking.
 

taufic

Legendary Member
Platinum Member
Joined
Feb 6, 2008
Messages
14,651
Reaction score
692
Points
161
perlukah thread ni di pinned kan?
no need flame nor blame
 

traderfox

Super Active Member
Joined
Apr 25, 2008
Messages
7,657
Reaction score
219
Points
83
Waaa menarik nih...kasi parking dulu...hehe
 

THX

Active+ Member
Joined
Nov 15, 2008
Messages
3,922
Reaction score
76
Points
40
Artikel berikut menjawab persoalan TT. Saya ambil sebahagian, boleh baca sampai habis.

ISLAMIC FOREX TRADING

By Dr Mohammed Obaidullah

1. The Basic Exchange Contracts

There is a general consensus among Islamic jurists on the view that currencies of different countries can be exchanged on a spot basis at a rate different from unity, since currencies of different countries are distinct entities with different values or intrinsic worth, and purchasing power. There also seems to be a general agreement among a majority of scholars on the view that currency exchange on a forward basis is not permissible, that is, when the rights and obligations of both parties relate to a future date. However, there is considerable difference of opinion among jurists when the rights of either one of the parties, which is same as obligation of the counterparty, is deferred to a future date.

Every Ustaz who wants to give any Fatwa on FOREX must understand this article line by line.To elaborate, let us consider the example of two individuals A and B who belong to two different countries, India and US respectively. A intends to sell Indian rupees and buy U.S dollars. The converse is true for B. The rupee-dollar exchange rate agreed upon is 1:20 and the transaction involves buying and selling of $50. The first situation is that A makes a spot payment of Rs1000 to B and accepts payment of $50 from B. The transaction is settled on a spot basis from both ends. Such transactions are valid and Islamically permissible. There are no two opinions about the same.

The second possibility is that settlement of the transaction from both ends is deferred to a future date, say after six months from now. This implies that both A and B would make and accept payment of Rs1000 or $50, as the case may be, after six months. The predominant view is that such a contract is not Islamically permissible. A minority view considers it permissible. The third scenario is that the transaction is partly settled from one end only. For example, A makes a payment of Rs1000 now to B in lieu of a promise by B to pay $50 to him after six months. Alternatively, A accepts $50 now from B and promises to pay Rs1000 to him after six months. There are diametrically opposite views on the permissibility of such contracts which amount to bai-salam in currencies. The purpose of this paper is to present a comprehensive analysis of various arguments in support and against the permissibility of these basic contracts involving currencies.

The first form of contracting involving exchange of countervalues on a spot basis is beyond any kind of controversy. Permissibility or otherwise of the second type of contract in which delivery of one of the countervalues is deferred to a future date, is generally discussed in the framework of riba prohibition. Accordingly we discuss this contract in detail in section 2 dealing with the issue of prohibition of riba. Permissibility of the third form of contract in which delivery of both the countervalues is deferred, is generally discussed within the framework of reducing risk and uncertainty or gharar involved in such contracts. This, therefore, is the central theme of section 3 which deals with the issue of gharar. Section 4 attempts a holistic view of the Sharia relates issues as also the economic significance of the basic forms of contracting in the currency market.

2. The Issue of Riba Prohibition

The divergence of views1 on the permissibility or otherwise of exchange contracts in currencies can be traced primarily to the issue of riba prohibition.

The need to eliminate riba in all forms of exchange contracts is of utmost importance. Riba in its Sharia context is generally defined2 as an unlawful gain derived from the quantitative inequality of the countervalues in any transaction purporting to effect the exchange of two or more species (anwa), which belong to the same genus (jins) and are governed by the same efficient cause (illa).

Riba is generally classified into riba al-fadl (excess) and riba al-nasia (deferment) which denote an unlawful advantage by way of excess or deferment respectively. Prohibition of the former is achieved by a stipulation that the rate of exchange between the objects is unity and no gain is permissible to either party. The latter kind of riba is prohibited by disallowing deferred settlement and ensuring that the transaction is settled on the spot by both the parties. Another form of riba is called riba al-jahiliyya or pre-Islamic riba which surfaces when the lender asks the borrower on the maturity date if the latter would settle the debt or increase the same. Increase is accompanied by charging interest on the amount initially borrowed.

The prohibition of riba in the exchange of currencies belonging to different countries requires a process of analogy (qiyas). And in any such exercise involving analogy (qiyas), efficient cause (illa) plays an extremely important role. It is a common efficient cause (illa), which connects the object of the analogy with its subject, in the exercise of analogical reasoning. The appropriate efficient cause (illa) in case of exchange contracts has been variously defined by the major schools of Fiqh. This difference is reflected in the analogous reasoning for paper currencies belonging to different countries.

A question of considerable significance in the process of analogous reasoning relates to the comparison between paper currencies with gold and silver. In the early days of Islam, gold and silver performed all the functions of money (thaman). Currencies were made of gold and silver with a known intrinsic value (quantum of gold or silver contained in them). Such currencies are described as thaman haqiqi, or naqdain in Fiqh literature. These were universally acceptable as principal means of exchange, accounting for a large chunk of transactions. Many other commodities, such as, various inferior metals also served as means of exchange, but with limited acceptability. These are described as fals in Fiqh literature. These are also known as thaman istalahi because of the fact that their acceptability stems not from their intrinsic worth, but due to the status accorded by the society during a particular period of time. The above two forms of currencies have been treated very differently by early Islamic jurists from the standpoint of permissibility of contracts involving them.

The issue that needs to be resolved is whether the present age paper currencies fall under the former category or the latter. One view is that these should be treated at par with thaman haqiqi or gold and silver, since these serve as the principal means of exchange and unit of account like the latter. Hence, by analogous reasoning, all the Sharia-related norms and injunctions applicable to thaman haqiqi should also be applicable to paper currency. Exchange of thaman haqiqi is known as bai-sarf, and hence, the transactions in paper currencies should be governed by the Sharia rules relevant for bai-sarf. The contrary view asserts that paper currencies should be treated in a manner similar to fals or thaman istalahi because of the fact that their face value is different from their intrinsic worth. Their acceptability stems from their legal status within the domestic country or global economic importance (as in case of US dollars, for instance).
 

THX

Active+ Member
Joined
Nov 15, 2008
Messages
3,922
Reaction score
76
Points
40
sambungan part seterusnya

2.1. A Synthesis of Alternative Views

2.1.1. Analogical Reasoning (Qiyas) for Riba Prohibition

The prohibition of riba is based on the tradition that the holy prophet (peace be upon him) said, "Sell gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, date for date, salt for salt, in same quantities on the spot; and when the commodities are different, sell as it suits you, but on the spot." Thus, the prohibition of riba applies primarily to the two precious metals (gold and silver) and four other commodities (wheat, barley, dates and salt). It also applies, by analogy (qiyas) to all species which are governed by the same efficient cause (illa) or which belong to any one of the genera of the six objects cited in the tradition. However, there is no general agreement among the various schools of Fiqh and even scholars belonging to the same school on the definition and identification of efficient cause (illa) of riba.

For the Hanafis, efficient cause (illa) of riba has two dimensions: the exchanged articles belong to the same genus (jins); these possess weight (wazan) or measurability (kiliyya). If in a given exchange, both the elements of efficient cause (illa) are present, that is, the exchanged countervalues belong to the same genus (jins) and are all weighable or all measurable, then no gain is permissible (the exchange rate must be equal to unity) and the exchange must be on a spot basis. In case of gold and silver, the two elements of efficient cause (illa) are: unity of genus (jins) and weighability. This is also the Hanbali view according to one version3. (A different version is similar to the Shafii and Maliki view, as discussed below.)

Thus, when gold is exchanged for gold, or silver is exchanged for silver, only spot transactions without any gain are permissible. It is also possible that in a given exchange, one of the two elements of efficient cause (illa) is present and the other is absent. For example, if the exchanged articles are all weighable or measurable but belong to different genus (jins) or, if the exchanged articles belong to same genus (jins) but neither is weighable nor measurable, then exchange with gain (at a rate different from unity) is permissible, but the exchange must be on a spot basis. Thus, when gold is exchanged for silver, the rate can be different from unity but no deferred settlement is permissible. If none of the two elements of efficient cause (illa) of riba are present in a given exchange, then none of the injunctions for riba prohibition apply. Exchange can take place with or without gain and both on a spot or deferred basis.

Considering the case of exchange involving paper currencies belonging to different countries, riba prohibition would require a search for efficient cause (illa). Currencies belonging to different countries are clearly distinct entities; these are legal tender within specific geographical boundaries with different intrinsic worth or purchasing power. Hence, a large majority of scholars perhaps rightly assert that there is no unity of genus (jins). Additionally, these are neither weighable nor measurable. This leads to a direct conclusion that none of the two elements of efficient cause (illa) of riba exist in such exchange.

Hence, the exchange can take place free from any injunction regarding the rate of exchange and the manner of settlement. The logic underlying this position is not difficult to comprehend. The intrinsic worth of paper currencies belonging to different countries differ as these have different purchasing power. Additionally, the intrinsic value or worth of paper currencies cannot be identified or assessed unlike gold and silver which can be weighed. Hence, neither the presence of riba al-fadl (by excess), nor riba al-nasia (by deferment) can be established.

The Shafii school of Fiqh considers the efficient cause (illa) in case of gold and silver to be their property of being currency (thamaniyya) or the medium of exchange, unit of account and store of value . This is also the Maliki view. According to one version of this view, even if paper or leather is made the medium of exchange and is given the status of currency, then all the rules pertaining to naqdain, or gold and silver apply to them. Thus, according to this version, exchange involving currencies of different countries at a rate different from unity is permissible, but must be settled on a spot basis. Another version of the above two schools of thought is that the above cited efficient cause (illa) of being currency (thamaniyya) is specific to gold and silver, and cannot be generalized. That is, any other object, if used as a medium of exchange, cannot be included in their category. Hence, according to this version, the Sharia injunctions for riba prohibition are not applicable to paper currencies. Currencies belonging to different countries can be exchanged with or without gain and both on a spot or deferred basis.
sumber
 

encikz

Active Member
Joined
Oct 28, 2008
Messages
1,771
Reaction score
219
Points
33
Isu: Menjual apa yang tak dimiliki (Antara hujah utama UZAR mengharamkan forex leverage)

Didapati bahawa telah menjadi amalan biasa bagi bank-bank konvensional dan tidak kurang juga bank-bank Islam untuk menjual jumlah matawang yang belum mereka miliki. Jika pelanggan menghubungi bank untuk mendapatkan sejumlah matawang tertentu, sekiranya harga yang baik ditawarkan dan ianya berada pada julat kemampuan bank, bank akan memeterai dulu kontrak pertukaran itu, dan kemudian bank akan mendapatkannya daripada pasaran matawang ataupun daripada pihak yang berminat.

Sebab yang diberikan adalah bagi pihak bank, kebiasaannya, bank tidak mahu menyimpan matawang asing dengan banyak kerana masalah undang-undang dan pendedahan pada risiko.52 Jadi, bank selalunya akan membeli wang asing hanya jika ada pelanggan, dan jika transaksi sebegini tidak dibenarkan, bank terpaksa meminta pelanggannya menunggu selama dua hari untuknya mendapatkan wang dan kemudian menghubunginya semula selepas dua hari untuk melakukan kontrak. Ini mungkin sesuatu yang agak janggal dalam amalan perbankan. Di samping itu juga, ini akan menyebabkan wangnya tersadai dengan bank asing selama satu – dua hari lebih lama bagi setiap transaksi. Bagi pihak pelanggan pula, jika semua bank tidak mengamalkan transaksi sebegini, pelanggan mungkin akan terpaksa menunggu dengan masa satu kali ganda lebih lama untuk mendapatkan matawang yang dikehendakinya.

Dari perspektif fikah Islam, ulamak-ulamak mazhab tidak mensyaratkan dalam pertukaran matawang bahawa seseorang mesti memiliki wang yang ingin dijualnya ketika akad ijab dan qabul dibuat, apa yang menjadi syarat ialah wang diserahkan dan diterima oleh kedua-dua pihak sebelum mereka berpisah, kecuali mazhab Maliki yang mewajibkan penyerahan segera ketika akad.53
Sebagai contoh, kata al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dalam bab al-sarf:

وَأَيَّا ان قُُُّىدُ فَ سًُِحَحَقَّةٌ بِانْعَقْدِ ، وَحُكْىُ انْعَقْدِ فِ انثَّ وُجُىبُ وَوُجُىدُ بِ يَعّا ، وَذَنِكَ يُحَحَقِّقْ بِانرِّيَّةِ انصَّانِحَةِ
نِهِانْحِصَاوِ ، وَإِ نَىِ كٌَُ يَىِجُىدّا فِ يِهْكِ عَ اٍُِّ فَهِهَرَا كَا انْعَقْدُ صَحِ حٍّا ، قَالَ : وَنَ طٍَِ رََْا يِثْمَ بَ عٍِِ انسَّجُمِ يَا نَ طٍَِ
عِ دَُِ ؛ نِأَ اندَّزَا ىَِْ وَاندَّ اََ يَِرَ ثَ "ًٍَْ
54
Ertinya: Adapun matawang, ia adalah tertuntut haknya dengan akad, dan hukum akad pada harga ialah ia wajib (disebut dalam akad/dibayar) dan mesti wujud (ketika akad), dan yang demikian itu (wujudnya harga) tercapai pada zimmah (diri) yang mempunyai kelayakan obligasi (legal capacity) walaupun ia (harga itu) tidak wujud pada miliknya secara fizikal, maka dengan sebab itu akad adalah sah, katanya lagi, dan isu ini tidak seperti isu seseorang yang menjual apa yang tidak ada padanya, kerana dirham dan dinar adalah harga."
Demikian juga katanya:

"انث يا ثٌبث د اٌُ في انرية .... وان قُىد لا جسححق بانعقد إلا د اٌُ في انرية ولهرا قه اُ أنها لا جحعين بانحعين"

Ertinya: “Thaman (harga) ialah apa yang thabit sebagai hutang pada zimmah…dan matawang tidak tertuntut haknya dengan akad, kecuali sebagai hutang pada zimmah. Oleh itu, kita katakan bahawa Ñainnya tidak menjadi tertentu, walaupun kita tentukan Ñainnya.”

Kata Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali:

"وَنَىِ جَ اًَشَ اًَ يُصِطَحِبَ إنَى يَ صُِِلِ أَحَدِ اًَِْ ، أَوِ إنَى انصَّسَّافِ ، فَحَقَابَضَا عِ دَُِ ، جَاشَ ، وَبِهَرَا قَالَ انشَّافِعِ "ًُّ 56

Ertinya: “Jika kedua-dua (orang yang berakad untuk pertukaran wang) berjalan beriringan ke rumah salah sorang daripada mereka, ataupun untuk pergi ke money changer, lalu mereka berdua saling serah menyerah di situ, itu adalah diharuskan, dan demikian juga kata al-ShafiÑi.”

Kata al-Subki dari mazhab ShafiÑi:

ا َٞغ ةى ت ؼٞذ لا ٝ شسغ ةىشؼٞٞ ٜ ةى قْدٝ حو ٝج ش٘ أ ٝسا ػقد ةىصسف ػيٚ صٍ٘ ف٘ ٜ ةىر ذٍ 57
ذة س ة٘صفت ةىؼ ظ٘ٞ ..... ط ٝؼٞ تْ ٝٗشقتحعت قخو ةىشفس ةٗ ى ٝن ؼٍ تَٖ
تظشقسظت سٗقتحعت
اتش 58

Ertinya: “Jika kedua pihak menyebut sifat (matawang) yang akan dipertukarkan….kemudian kedua mereka menentukan (taÑyin) matawang itu dan mereka saling menerima wang itu sebelum berpisah (maka sah ia), dan jika wang (yang disifatkan itu) tiada pada mereka lalu mereka mendapatkannya secara hutang dan saling terima menerima, maka itu juga adalah boleh.”

Kesimpulan dalam masalah ini bukanlah suatu isu Syariah jika sekiranya bank menjual matawang yang belum dimilikinya, tetapi masalah yang utama kembali kepada isu sebelum ini, iaitu wajib berlaku taqabudh sebelum tamatnya majlis akad.

Kita telah buktikan dalam isu sebelum ini bahawa dalam amalan bank, penyerahan matawang selepas dua hari adalah dibuat selepas selesainya majlis akad.

Kita juga telah lihat sebelum ini bahawa penangguhan penyerahan matawang dibenarkan sebagai rukhsah semata-mata, yang tidak boleh dijadikan asas untuk dibina hukum lain di atasnya.
Oleh sebab dalam amalan bank, bank tidak akan mampu untuk membuat penyerahan matawang dalam majlis akad selagi mana ia tidak memiliki jumlah matawang tersebut, dan ia tidak akan sempat untuk mendapatkan jumlah matawang itu sebelum tamat majlis akad, maka boleh kita katakan bahawa bank wajib memiliki jumlah matawang yang secukupnya sebelum ia membuat apa-apa transaksi untuk menjual matawang itu. Dan ini adalah diasaskan atas dasar تٍ لا ٝش ةى ة٘اج لا ح ةٗاج - ertinya: Jika suatu perkara wajib menjadi tidak sempurna tanpa suatu perkara lain, maka perkara lain itu juga menjadi wajib.

Apatah lagi jika terbukti bahawa antara punca utama kelewatan penyerahan matawang ke dalam akaun pihak kedua adalah berpunca daripada bank yang menjual matawang yang belum dimilikinya. Ia terpaksa meluangkan masa untuk mencari matawang di pasaran dengan harga yang baik sebelum memulakan proses penyerahan wang yang telah dijual kepada pelanggan.

Kesimpulannya, perkara yang menjadi tuntutan utama dalam pertukaran matawang asing ini ialah melakukan penyerahan segera sebelum berpisah dari majlis akad, dan jika tidak dapat dibuat penyerahan dalam majlis akad, maka ia dibuat seberapa segera selepas majlis akad, tanpa sengaja melambat-lambatkan penyerahan. Sama ada penjual memiliki ataupun tidak matawang yang cukup ketika akad dibuat adalah perkara sekunder. Tetapi jika perkara yang sekunder ini yang menjadi penyebab kepada kecacatan dalam perkara yang utama, maka sepatutnya perkara sekunder ini diatasi dan dilarang. Walau bagaimanapun, jika terbukti bahawa sama ada bank memiliki wang semasa kontrak dibuat ataupun tidak memiliki wang – tidak memberi apa-apa perbezaan dalam menyebabkan kelewatan penyerahan wang ke dalam akaun pembeli, maka isu pemilikan wang semasa kontrak dibuat adalah tidak penting lagi dan tidak ada kesan pada hukum transaksi ini.
 
Last edited:
Sponsored Post
Top
Log in Register