Bursa dan SC secara peringkat mahu longgarkan kawal selia kpd pasaran modal domestik

CG Sponsors
Ms Senorita

Active Member
Joined
Mar 31, 2014
Messages
1,057
Reaction score
284
Points
41


KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan Bursa Malaysia Bhd berhasrat untuk mengimbangi justeru mengurangkan aspek keamatan disiplin pengawalseliaan dalam pasaran modal domestik, dengan syarat disiplin terhadap pasaran terus kukuh.

Ini merujuk kepada kedua-dua pihak pengawal selia, dengan ketua-ketua baru mereka, bercadang untuk melonggarkan keamatan disiplin dalam pasaran agar dapat dilaksanakan.

Suruhanjaya Sekuriti telah melantik peguam terkenal, Datuk Syed Zaid Albar sebagai pengerusi pada November tahun lepas. Datuk Muhamad Umar Swift menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia Bhd pada pertengahan Februari lalu.

Langkah sedemikian diterima oleh para peserta pasaran, contohnya penasihat korporat dan bank pelaburan, sebagai langkah ke arah yang betul kerana sesetengah pihak melihat pasaran modal Malaysia terlalu terkawal, dimana seterusnya akan mempengaruhi kecekapan pasaran.

Dalam satu kenyataan bersama semalam, pengawal selia pasaran modal berkata untuk kemajuan masa depan, pihak pengawal selia akan melaksanakan pendekatan pemantauan yang mudah dan dinamik, seiring dengan kematangan pasaran dan tahap disiplin pasaran yang dicapai.

Pasaran dan tahap disiplin pasaran yang dicapai dengan mengutamakan pasaran dan disiplin diri apabila disiplin pengawalseliaan diliberalisasikan. Usaha mendapatkan aspek amalan terbaik industri akan dipacu oleh pendedahan, pelaporan diri selain melibatkan perantara, kata mereka.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa berkata tinjauan berterusan mereka menunjukkan pengantara kewangan telah meningkatkan pelaburan mereka kepada pelabur dan sistem untuk meningkatkan budaya pematuhan dan meningkatkan disiplin diri ketika menguruskan perniagaan dan risiko pengawalseliaan.

“Majoriti pihak broker, turut melaksanakan sistem pemantauan perdagangan yang membolehkan mereka mengesan sebarang transaksi meragukan seawal mungkin, sekali gus meningkatkan pelaporan sendiri dan bekerjasama dengan pihak pengawal selia dalam mengesan sebarang pencerobohan,” menurut kenyataan.

Sejak sedekad lepas, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah melaksanakan pelbagai elemen bagi menerapkan disiplin pasaran lebih cemerlang secara cekap dan berkesan.

"Untuk membolehkan pasaran modal Malaysia bersaing di rantau dan kekal menarik, pelabur perlu yakin antara satu sama lain, pasaran beroperasi dengan cara yang adil dan teratur; penyata kewangan syarikat boleh dipercayai; dan pengantara adalah berwibawa dengan sistem tadbir urus dan dalaman yang kuat, dan sentiasa bertindak dengan kepentingan terbaik pelanggan mereka," kata pengawal selia.

Walaupun pengawal selia berkata mereka masih akan memberi panduan kepada perantara untuk mengukuhkan proses tadbir urus, mereka menggesa pengantara kewangan ini untuk meningkatkan usaha untuk menyegarkan pasaran dengan meningkatkan asas pelanggan mereka, meningkatkan kecekapan dan meningkatkan pengalaman pelabur apabila berdagang di pasaran atau melibatkan modal produk dan perkhidmatan pasaran.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa juga akan melibatkan semua pihak berkepentingan untuk mencari idea dan maklum balas mengenai langkah-langkah untuk memacu dan menyokong pasaran modal yang merangsang dan mesra pasaran, kata kenyataan itu.

Pengawal selia berkata mereka tetap komited untuk memastikan pasaran modal Malaysia terus berkembang dan menyokong keperluan ekonomi dalam negara.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa berkata, penggalakan tadbir urus yang baik serta memastikan hasil yang saksama kepada pelabur, juga menjadi teras keutamaan peraturan mereka.” Pihak perantara dijangka mempraktikkan aspek profesionalisme dan etika tinggi ketika berurusan dengan pelabur,” kata pengawal selia.


==============================================

SC and Bursa to gradually loosen grip on capital market

KUALA LUMPUR: The Securities Commission Malaysia (SC) and Bursa Malaysia Bhd intend to “proportionately” scale down the regulatory discipline intensity in the domestic capital market, provided market discipline continues to strengthen.

This suggests the two regulators, with new chieftains, are looking at loosening their grip when market discipline prevails.

The SC appointed prominent lawyer Datuk Syed Zaid Albar as its chairman in November last year. Datuk Muhamad Umar Swift became Bursa Malaysia Bhd’s chief executive officer in mid-February.

Such a move is perceived by market players, for instance corporate advisers and investment banks, as a step in the right direction as some quarters view the Malaysian capital market as being overly regulated, which in turn affects market efficiency.

In a joint statement yesterday, the capital market regulators said moving forward, they will adopt a facilitative and dynamic surveillance and supervisory approach in tandem with the market’s maturity and the level of market discipline achieved.

“[The] market and self-discipline will be prioritised as the regulatory discipline is liberalised. The pursuit of industry best practices will be driven by disclosures, self-reporting and engagement with intermediaries,” they said.

The SC and Bursa said their ongoing reviews indicate financial intermediaries have increased their investments in people and systems to improve the compliance culture and enhance self-discipline when managing businesses and regulatory risks.

“A majority of brokers also implemented trade surveillance systems, enabling them to detect suspicious transactions early, leading to an increase in self-reporting and collaborations with regulators in mitigating the breaches detected,” the statement said.

Over the last decade, the SC and Bursa have applied various intervention tools to instil a greater market discipline in the most efficient and effective manner.

“To enable the Malaysian capital market to compete regionally and remain attractive, investors need to be assured, among others, that the market operates in a fair and orderly manner; companies’ financial statements are reliable; and intermediaries are competent with strong governance and internal systems, and always act in their clients’ best interest,” said the regulators.

While the regulators said they will still provide guidance for intermediaries to strengthen governance processes, they urged these financial intermediaries to put more efforts in invigorating the market by increasing their customer base, enhancing efficiency and improving investors’ experience when trading on the market or consuming capital market products and services.

The SC and Bursa will also be engaging all stakeholders to seek ideas and feedback on measures to drive and support a market-friendly and vibrant capital market, the statement said.

The regulators said they remain committed to ensuring the Malaysian capital market continues to grow and support domestic economic needs as well.

The SC and Bursa said promoting good governance and ensuring fair outcomes for investors are at the core of their regulatory priorities. “Intermediaries are expected to uphold the highest level of professionalism and ethical conduct when dealing with investors,” said the regulators.

Sumber : the edge markets
 

Attachments

Last edited:
Top
Log in Register