Apakah amalan mudah dalam hadis Nabi yang mendapat kelebihan/pahala yang besar?

CG Sponsors
mmsyamm

Freshie
Joined
Mar 3, 2013
Messages
13
Reaction score
23
Points
8
Solat (sunat) dua raka'at sebelum subuh adalah lebih baik dari dunia dan seisinya.
(Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi)


"Barangsiapa yang wudhu dengan sempurna dan setelah selesai wudhunya dia mengucapkan "Asyhhadu an laa ilaaha illallah, Wa Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu Wa Rasuuluh", maka akan dibuka baginya lapan pintu syurga dan dia boleh masuk dari mana-mana pintu yang dia suka."

(Hadis riwayat Muslim)


"Barangsiapa yang keluar (rumah) dalam keadaan bersuci menuju masjid untuk menunaikan solat berjemaah , maka pahalanya sama seperti seseorang yang mengerjakan haji dalam keadaan berihram."

(Hadis riwayat Abu Dawud)


"Barangsiapa yang sering beristighfar (mengucapkan Astaghfirullah al 'adhim) maka Allah akan memberikan ia jalan keluar daripada sebarang kesulitan, dan Allah memberikan penyelesaian dari sebarang masalah dan Allah akan memberi dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka."
(Hadis riwayat Abu Dawud)


"Katakanlah (sepertimana) yang diucapkan oleh muazzin dan setelah selesai maka mohonlah (apa-apa) dari Allah, nescaya ALlah akan memperkenankan do'amu"
(Hadis riwayat Abu Dawud dan anNasai)


"Tidaklah ditolak do'a di antara azan dan iqamah"
(Hadis riwayat Tirmizi)


"Barangsiapa yang menahan marahnya sedangkan ketika itu dia mampu untuk melepaskan kemarahannya, maka Allah akan menyeru namanya di akhirat nanti di hadapan makhluk yang lain dan Allah memberinya pilihan bidadari-bidadari mana yang disukainya"
(Hadis riwayat Tirmizi)


"Barangsiapa yang membaca ayat Kursi setiap kali selepas solat fardhu nescaya tidak ada sesuatu yang menghalangnya dari masuk syurga melainkan mati (maksudnya dia dijanjikan syurga selepas mati) "
(Hadis riwayat An-Nasai)


"Tidaklah seseorang itu berwudhu dengan membaguskan wudhunya kemudian ia solat dua raka'aat selepasnya dengan menghadapkan hati dan wajahnya pada solat itu, melainkan wajib baginya syurga"
(Hadis riwayat Muslim)


"Aku menjamin sebuah rumah di dasar syurga bagi seseorang yang mengelakkan berdebat walaupun dia berada di pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di bahagian tengah syurga yang menghindari berdusta walaupun dalam keadaan bergurau. Dan aku menjamin sebuah rumah di di tingkat atas syurga bagi seseseorang yang membaguskan akhlaknya"
(Hadis riwayat Abu Dawud)


"Ketika seseorang itu berjalan dan dia menemui kayu berduri di jalan itu, lalu dia menyingkirkannya. Allah berterima kasih terhadapnya dan memasukkannya ke dalam syurga"
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)


"Sesiapa yang membaca SubhanaLlahi Wabihamdih seratus kali sehari maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun ia sebanyak buih di lautan "
(Hadis riwayat Bukahari dan Muslim)


"Anak kunci syurga ialah mengakui kalimah La ilaa ha illaLah"
(Hadis riwayat Imam Ahmad)


Sekiranya ada lagi yang lain harap dapat dikongsi..
 
Sponsored Post

mmsyamm

Freshie
Joined
Mar 3, 2013
Messages
13
Reaction score
23
Points
8
Menghadiri shalat jumat di awal waktu, dengan memperhatikan adabnya.

Dari Aus bin Aus Ats Tsaqafi, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang membasuh (kepalanya) dan mencuci (seluruh tubuhnya) di hari jum’at (mandi besar, ed.), lalu berangkat ke masjid pagi-pagi, dan dia mendapatkan khutbah dari awal, dia berjalan dan tidak naik kendaraan, dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah dan tidak berbicara maka setiap langkahnya (dinilai) sebagaimana pahala puasa dan shalat malam selama setahun.” (HR. Abu Dawud, At tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan dinilai shahih oleh Al Albani)

Abu Zur’ah mengatakan: “Saya tidak pernah menjumpai satu hadits yang menceritakan pahala yang besar dengan amal yang sedikit yang lebih shahih dari hadits ini.”


Solat dhuha dua rakaat

Dari Abu Dzar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Setiap ruas tulang kalian wajib disedekahi, setiap tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir bernilai sedekah, amar ma’ruf nahi munkar bernilai sedekah, dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan dua rakaat shalat dhuha.” (HR. Muslim & Abu Dawud)

Berzikir di masjid setelah subuh.

Dari Anas bin Malik, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang shalat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian shalat dua rakaat maka dia mendapat pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna.” (HR. At Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al Albani)

Membaca Al Qur’an.

Dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al Qur’an maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali….” (HR. At Tirmidzi, At Thabrani dan dinilai shahih oleh Al Albani)


Membaca zikir ketika masuk pasar atau tempat keramaian.

Dari Abdillah bin Amr bin ‘Ash, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang masuk pasar kemudian dia membaca: laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun laa yamuutu, biyadihil khair, wa huwa ‘ala kulli syai’in qadiir [tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah tiada sekutu bagiNya, milikNyalah seluruh kerajaan. Dan milikNyalah seluruh pujian, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahahidup dan tidak mati, di TanganNyalah segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu] maka Allah catat untuknya sejuta kebaikan, Allah hapuskan sejuta kesalahan, dan Allah angkat untuknya satu juta derajat.” (HR. At Tirmidzi, Al Hakim, Ad Darimi dan dinilai hasan oleh Al Albani)

Solat berjama’ah di masjid.

Dari Abu Umamah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang keluar dalam keadaan suci, menuju masjid untuk melaksanakan shalat jama’ah maka pahalanya seperti pahala seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram.” (HR. Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Al Albani)

Berzikir ketika terbangun dari tidur (nglilir -bhs. jawa)

Dari Ubadah bin Shamit, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang terbangun (nglilir) ketika tidur malam kemudian dia membaca: laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadiir. Alhamdulillah, wa subhanallah, wa laa ilaha illallah wallahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illa billah [tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata tiada sekutu bagiNya, milikNyalah seluruh kerajaan, milkNyalah segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Segala puji milik Allah, Mahasuci Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Allah Mahabesar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah] kemudian dia beristighfar atau berdo’a maka akan dikabulkan. Jika dia berwudhu kemudian shalat dua rakaat maka shalatnya diterima.” (HR. Bukhari & Abu Dawud)

Menjawab adzan dan membaca do’a setelah adzan.

Dari Jabir bin Abdillah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang mendengarkan adzan kemudian dia membaca do’a: Allahumma rabba hadzihid da’watittammah washshalatil qa’imah, ati muhammadanil wasilata wal fadhilah wab’ats-hu maqamam mahmudanilladzi wa’adtahu [Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan shalat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadhilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.] maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Membaca dzikir setiap pagi dan petang. Diantara dzikir yang disyariatkan adalah membaca : ‘subahanallah wa bihamdihi‘’

Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa di waktu pagi dan sore membaca: ‘subahanallah wa bihamdihi‘ seratus kali maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik dari pahala yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih banyak.” (HR. Muslim)

Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (HR. Muslim)

Sumber : WorldWideWeb.buletin.muslim.or.id/hadits/amalan-ringan-yang-besar-pahalanya
 

mmsyamm

Freshie
Joined
Mar 3, 2013
Messages
13
Reaction score
23
Points
8
TUTUP KEAIBAN ORANG

Orang Islam adalah saudara bagi orang Islam yang lain, yang mana tidak boleh menzalimi antara satu sama lain, dan jangan mengabaikan pertolongan kepadanya dan sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah sentiasa menunaikan hajatnya, dan sesiapa yang melepaskan saudaranya daripada bala atau sebarang kesusahan, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari qiamat dan sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat.' (Riwayat Bukhari Dan Muslim, Abu Daud)
 

mmsyamm

Freshie
Joined
Mar 3, 2013
Messages
13
Reaction score
23
Points
8
Melaksanakan shalat lima waktu di masjid
Berdasarkan sabdanya Shallallahu ‘alaihi wasallam yang artinya:
“Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk shalat fardhu maka pahalanya seperti haji.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan olah Albani).
 

miskhi

Active Member
Joined
Mar 10, 2007
Messages
2,437
Reaction score
18
Points
30
Pengubat hati ....alhamdulillah
 

Anorexia

Active Member
Joined
Dec 4, 2008
Messages
1,169
Reaction score
2
Points
25
alhamdulillah terima kasih di atas perkongsian..
 

mmsyamm

Freshie
Joined
Mar 3, 2013
Messages
13
Reaction score
23
Points
8
Shalat di Masjid Quba
Berdasarkan sabdanya Shallallahu ‘alaihi wasallam yang artinya:
“Barangsiapa yang bersuci dari rumahnya kemudian ia datang ke Masjid Quba lalu shalat di dalamnya maka baginya seperti pahala umrah.”
(HR. an-Nasai dan Ibnu Majah).
 
Sponsored Post
Top
Log in Register